Veiligheid en kwaliteit

Carrera voldoet aan hoge eisen!

Wat de veiligheid van onze producten betreft, werken we al jaren samen met de LGA in Neurenberg. Alle producten worden aan de hand van de wettelijke eisen getest op schadelijke stoffen en elektrische veiligheid. 

Dit geldt bij producten zowel bij het begin van een productieserie als voor tussentijdse testen.  Het bewijs voor een succesvolle test is het specifieke certificaat en de passende etikettering op het product. De implementatie van eisen in beide fabrieken in China wordt daarnaast onder Duitse leiding bewaakt door een kwaliteitsborgingsteam van Carrera. 

Carrera voldoet daarmee aan de hoge eisen die voor een groot deel ook door binnen- en buitenlandse klanten worden gesteld en die uiteindelijk de veiligheid van consumenten dienen. 

In het algemeen zijn onze beide fabrieken naar de ICTI-standaard (International Council of Toy Industry) gecertificeerd; dat betekent dat we aan alle criteria voldoen die nodig zijn voor menswaardige arbeidsomstandigheden. Dit zijn o.a. werktijden, lonen, minimumleeftijd en algemene arbeidsvoorwaarden zoals veiligheid en gezondheid op de werkplek. Carrera voertuigmodificaties 
We wijzen er nadrukkelijk op dat alle aanpassingen aan of ombouw van onze producten door derden door ons verboden zijn, voor zover deze voor de VERKOOP worden aangeboden.  

Zowel het ombouwen als het uitbreiden, gecombineerd met het gelijktijdig aanbieden aan derden, is een inbreuk op het handelsmerk. Hierbij komt dat deze omgebouwde of aangepaste producten niet verhandelbaar zijn, omdat ze niet volgens de speelgoednorm zijn getest. 

We behouden ons het recht voor om alle juridische middelen tegen al dit soort schendingen in te zetten.  Daarnaast zullen we in het bijzonder handelsrechtelijke verbodsvoorzieningen, recht op informatie en schadevergoedingen eisen.


CONFORMITEITSVERKLARINGEN
 
Hierbij verklaart Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH dat dit model
inclusief de controller voldoet aan de fundamentele vereisten uit
de volgende EU-richtlijnen: 2009/48/EC en 2014/30/EU over de elektromagnetische
compatibiliteit en de andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/EU (RED).
 
De originele conformiteitsverklaring kan hier worden gedownload:

Autoracebaan - Conformiteitsverklaringen

2017
2017
2017

Carrera RC - Conformiteitsverklaringen

2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2010-2013
Accessories