We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
Fallback Image
Általános Szerződési Feltételek (Carrera Club)
I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosításai

1. Ezek a feltételek az alábbiak minden szállítására és szolgáltatására vonatkoznak:

 

Carrera Toys GmbH

Rennbahn Allee 1

felvonó

5412 Puch bei Salzburg

Ausztria

Ügyvezető igazgató: Stefan Krings

Telefonszám: +4366288921333

Telefax: +4366288921510

E-mail: shop@carrera-toys.com

 

(a továbbiakban: "Carrera/

mi"), amelyeket a Carrera Klubbal kapcsolatban az ügyfelek (a továbbiakban: "ügyfél/klubtag") számára biztosítunk, valamint a weboldalunkon található klubterület használatához.  

 

2. A

jelen általános szerződési feltételek értelmében vett klubtagok a BGB 13. §-a szerinti fogyasztók. Ebben az esetben a klubtag fogyasztónak minősül, amennyiben a megrendelt szállítások és szolgáltatások célja túlnyomórészt nem tulajdonítható kereskedelmi vagy önálló vállalkozói tevékenységének.

 

3. A Carrera fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket a piaci feltételek változása, a jogi helyzet változása vagy a legfelsőbb bíróság döntései esetén, akár egy meglévő szerződéses kapcsolaton belül is. A Klubtagot legalább hat (6) héttel a változások hatályba lépése előtt e-mailben értesítjük a tervezett változásokról. Ebben az e-mailben azonosítjuk a korábbi szerződéses előírások változásait, és szükség esetén további magyarázattal látjuk el. A fent említett e-mail kézhezvételétől számított hat (6) héten belül a klubtag kifogást emelhet az Általános Szerződési Feltételek módosítása ellen. Ha a klubtag nem tiltakozik a változtatásokkal szemben, vagy nem emel kifogást azok ellen kellő időben, a módosított általános szerződési feltételekhez való hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, és a változtatásokat úgy kell tekinteni, hogy azokat ténylegesen elfogadták. Erről a jogkövetkezményről a klubtagot a tervezett változtatásokkal kapcsolatban külön tájékoztatjuk.

II. A klubtagság megszerzése/időtartama

1. A Carrera Club használatához klubtagság vásárlása szükséges. Az ügyfélnek lehetősége van kiválasztani a megfelelő klubtagságot a Carrera online boltjában. A megrendelési folyamat a para. 3 a online bolt feltételei. A sec. Az Online Shop Általános Szerződési Feltételeinek 5. pontja szerint azonban csak a következő fizetési módok állnak a vásárló rendelkezésére a klubtagság árának kifizetésére: hitelkártya, Klarna, valamint ajándék- és promóciós utalványok.

 

2. A klubtagsági szerződés (a továbbiakban: "klubtagság") kezdetben tizenkét (12) hónapos időtartamra jön létre. Ezt követően a klubtagság határozatlan időre automatikusan megújul.

 

3. A klubtagság a

tagság első évében bármikor megszüntethető a weboldalon található törlés gomb segítségével, így a klubtagság a tizenkét (12) hónap végén megszűnik. Ha a klubtagságot határozatlan időre meghosszabbították, a klubtag bármikor felmondhatja a szerződést egy (1) hónapos felmondási idővel.

 

4. A Carrera az előző bekezdésben foglaltakkal megegyező felmondási időn belül a klubtagnak küldött e-mailben szüntetheti meg a klubtagságot.

 

5. Ha a

klubtagság megszűnik, a tagsági fiók használata és a klub előnyei (vö. III) már nem lehetséges.

III. A klubtagság terjedelme

1. A klubtagság többek között a következő szolgáltatásokat, funkciókat és előnyöket foglalja magában a klubtagok számára:

         · A klub területének használata

         · Hozzáférés exkluzív termékekhez és speciális modellekhez a klubtagok számára az online boltban

         · Árelőnyök az online bolt számára

         · A klub saját hírlevele

         · Éves klubrendezvény

 

2. A Carrera

Club exkluzív különleges modelljei évente egyszer kerülnek kiadásra (a készlet erejéig), és megrendelhetők a Carrera online bolton keresztül. A speciális modell megvásárlásának előfeltétele a speciális modell kiadásakor meglévő klubtagság. Hacsak a jelen feltételek másként nem rendelkeznek, a online áruház általános szerződési feltételei vonatkoznak a rendelési folyamatra vagy a speciális modellek, valamint a klubtagok számára exkluzív termékek megvásárlására.

 

3. Ha a klubtag árkedvezményt kap az online boltban promóciós utalványok formájában, akkor az webáruház általános szerződési feltételei

.
IV. A klubtagság ára

1. A klubtagság ára a Carrera weboldalán található, és tartalmazza az alkalmazandó törvényes általános forgalmi adót.

 

2. A klubtagság megvásárlásakor az ügyfélnek lehetősége van választani az éves és a havi terhelés között. A klubtagság időtartama a para. II.2 változatlan marad.

 

3. A Carrera fenntartja magának a jogot, hogy árváltoztatásokat hajtson végre (mind árcsökkentéseket, mind áremeléseket), amelyek többek között a bér- és anyagköltségek, az adók és a termékfejlesztések magasabb kiadásainak változása miatt következhetnek be. A fent említett költségek növekedése csak akkor vezet áremelkedéshez, ha azt nem ellensúlyozza egy másik terület csökkenő költségei. Ugyanez vonatkozik az árengedményre is. A Carrera úgy választja meg az árváltozás időzítését, hogy a költségcsökkentésnek legalább ugyanolyan hatása legyen az árra, mint a költségnövekedésnek. A Carrera szöveges formában értesíti a klubtagot az árváltozásokról három (3) héttel az árváltozás hatályba lépése előtt. Árváltozás esetén a klubtagnak jogában áll a klubtagságot szöveges formában, értesítés nélkül megszüntetni a változás hatálybalépésekor. A klubtagot erről az árváltozásról szóló értesítés részeként tájékoztatjuk. Minden más tekintetben a BGB 315. §-a változatlan marad.

V. A klubterület használati feltételei

A klubterület használatához létre kell hozni egy tagi fiókot. A személyes adatoknak a tagsági fiók keretében történő feldolgozásával kapcsolatban hivatkozunk a Carrera Carrera adatvédelmi szabályzatára. Amint a klubtagként történő regisztráció megtörtént, a klubtag hozzáférhet a klub területéhez a weboldalunkon keresztül. A klubterület használatára az alábbi használati feltételek vonatkoznak.

1. Hozzáférés/rendelkezésre állás/funkciók módosítása

 

1.1              A Carrera mindent megtesz annak érdekében, hogy a klub területe megszakítás nélkül elérhető legyen. Erre azonban nincs jogosultság.

 

1.2              Az adatkapcsolat létesítése és elérhetősége nem része a klubtagságnak. Így kizárólag a klubtag felelős adatkapcsolatának kiválasztásáért és működéséért, beleértve az átviteli útvonalakat is. A Carrera nincs hatással a csatlakozási költségekre.

 

1.3              Az egyéb jogok érvényesítésének sérelme nélkül a Carrera jogosult bármikor megtiltani a klubtagnak a klub területére való belépést, és megszüntetni azt a paragrafusoknak megfelelően. V.7 ha a klubtag megsérti a használati feltételeket.

 

1.4              A Carrera jogosult változtatásokat végrehajtani a klub területén, ha ez szükséges az új technikai környezethez, a megnövekedett felhasználói számhoz való alkalmazkodás, a használhatóság javítása vagy más fontos működési okok miatt.

 

2. A szolgáltatások köre

 

A klubterület használatának részeként különösen a következő funkciók állnak rendelkezésre:

         • Kommunikáció a többi klubtaggal a fórumon chaten, képeken és videókon keresztül

         · Vizsgálati jelentések stb.

 

3. A klubtag alapvető feladatai

 

Ii.               

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

3.1              A klubtag köteles a klub területét a jelen paragrafusnak megfelelően használni. V és a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

 

3.2              Jelszó használata esetén megfelelő biztonsági intézkedéseket kell betartani. Például a jelszónak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie, és ha lehetséges, mindig kis- és nagybetűk, számok és speciális karakterek kombinációjából kell állnia. Ebben a tekintetben problémásak az olyan triviális jelszavak, mint az "ABC" vagy a billentyűzetszekvenciák (pl. "qwert" vagy "asdfgh"), mindenféle név (pl. barátok, ismerősök, kollégák, családtagok, háziállatok), város- és épületnevek, rajzfilmfigurák, autómárkák, rendszámok, kifejezések, születési dátumok, telefonszámok, gyakori rövidítések stb.

 

3.3              A klubtag köteles a regisztráció során és a tagsági fiókban megadott valós adatokat megadni és azokat mindenkor naprakészen tartani. Ha a használat ideje alatt megváltozik a megadott adatok, a klubtag azonnal frissíti azt a tagsági fiók személyes beállításain belül.

 

3.4              A bejelentkezési adatokat szigorúan bizalmasan kell kezelni. Ha ennek ellenére adattovábbításra került sor, például vészhelyzetben harmadik felek számára bizonyos adatbázisokhoz való hozzáférés lehetővé tétele érdekében, a jelszót azonnal meg kell változtatni. Ezenkívül a Carrera-t azonnal tájékoztatni kell, amint és ha jelek utalnak a jelszóval való közelgő vagy már meglévő visszaélésre, annak érdekében, hogy új jelszó későbbi tárolásával hozzáférési blokkolást kezdeményezzenek. Saját védelme érdekében tilos a már használt jelszavak újrafelhasználása.

 

>4. Tiltott cselekmények

 

4.  

 

4.1              A klubtag vállalja, hogy nem kínál semmilyen tevékenységet a klub területének használata során, és nem tesz közzé, terjeszt vagy hajt végre olyan tartalmat, amely sérti a jogi tilalmakat, a józan erkölcsöt, harmadik felek jogait és/vagy az alább felsorolt szabályokat.

 

4.2              Tiltott tevékenységek/tartalmak különösen:

         · az "erotika" vagy a "pornográfia" területén tevékenykedők;

• A be nem jelentett munkavégzés elleni

védelemre vonatkozó szabályokat, például a be nem jelentett munkavégzés és az illegális foglalkoztatás elleni küzdelemről szóló törvényt (SchwarzArbG), az ifjúságvédelmi törvényt vagy az adatvédelmi rendeleteket sértő szolgáltatások;        

         • olyan szolgáltatások nyújtása vagy reklámozása, amelyek nincsenek összhangban a klub területének szellemével és céljával, vagy amelyekről a Carrera előzetesen nem állapodott meg és nem hagyta jóvá.

 

4.3              Ezenkívül a klubtag nem teheti a következőket:

         • vírusok, trójai falovak és egyéb káros fájlok terjesztése;

         • hozzáférést szerezni és/vagy felhasználni olyan adatokhoz, amelyeket nem neki szántak, vagy amelyek a hozzáférési biztonság megkerülésével kifejezetten védettek a jogosulatlan hozzáférés ellen;

         • levélszemét vagy spam levelek, valamint lánclevelek küldése;

         · erkölcstelen, sértő, nyíltan szexuális, obszcén vagy rágalmazó tartalom vagy kommunikáció, valamint olyan tartalom vagy kommunikáció terjesztése, amely elősegíti/támogathatja vagy támogathatja a rasszizmust, fanatizmust, gyűlöletet, fizikai erőszakot vagy illegális cselekedeteket (minden esetben kifejezetten vagy hallgatólagosan);

         • más klubtagok zaklatása, pl. több személyes kapcsolatfelvétel más klubtagok reakciója nélkül vagy azzal ellentétesen, valamint az ilyen zaklatás előmozdítása vagy támogatása;

         • más klubtagok felkérése jelszavak vagy személyes adatok megadására kereskedelmi vagy törvénytelen célokra;

         • a klubterületen elérhető tartalom terjesztése és/vagy nyilvános sokszorosítása, kivéve, ha ezt az adott szerző kifejezetten engedélyezi, vagy ha erről a klubterület működésének jelentése és célja kifejezetten nem rendelkezik.

 

4.4              A Klubtagnak tilos továbbá minden olyan tevékenység, amely akadályozhatja a klub területének zavartalan működését, különösen a hálózat rendszereinek túlzott terhelése.

 

4.5              Amennyiben a klubtag tudomást szerez a felhasználói kapcsolattal ellentétes, vagy a klub területének bármilyen más módon jogosulatlan használatáról, a klubtag köteles kapcsolatba lépni a Carrerával. A Carrera ezután felülvizsgálja a folyamatot, és szükség esetén megteszi a megfelelő lépéseket.

 

4.6              Illegális cselekmények vagy bűncselekmények gyanúja esetén a Carrera jogosult és szükség esetén köteles ellenőrizni a klubtag tevékenységét, és szükség esetén megtenni a megfelelő jogi lépéseket. Ez magában foglalhatja az ügynek az ügyészséghez történő továbbítását is.

 

>5. A klubtag által biztosított tartalom

 

5.  

 

5.1              A klubtag teljes mértékben felelős az általa közzétett tartalmakért. A Carrera nem ellenőrzi a tartalom teljességét, pontosságát, jogszerűségét, időszerűségét, minőségét és adott célra való alkalmasságát.

 

5.2              A klubtag vállalja, hogy a klub területén belül nem tesz nyilvánosan hozzáférhetővé olyan tartalmat, amely sérti a versenyjogot vagy a vonatkozó szakmai szabályokat, vagy amely sérti harmadik felek jogait, például védjegyjogokat, szerzői jogokat és kiegészítő szerzői jogokat, címvédelmi jogokat vagy személyiségi jogokat, valamint csak az ilyen tartalmat nyilvánosan olyan konkrét felhasználásra, amelyre a klubtag kizárólagos joggal rendelkezik, vagy más módon jogosult rá (pl. a jogtulajdonos engedélye vagy engedélye alapján).

 

5.3              A Carrera fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen eltávolítsa a konkrét jogsértő tartalmat a profilból, amennyiben a klubtag által elkövetett esetleges jogsértésre utaló jelek vagy törvénysértésre utaló jelek merülnek fel, majd kivizsgálja az állítólagos jogsértéssel kapcsolatos ténybeli és jogi helyzetet (Értesítési-eltávolítási eljárás). A felderítés részeként a klubtag együttműködik a Carrerával annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb tisztázni lehessen. A Carrera azonban figyelembe veszi a klubtag jogos érdekeit, és a jogsértés elleni védekezés legenyhébb eszközeit választja.

 

5.4              Nyilvánvaló és súlyos szabálysértés esetén a Carrera jogosult azonnal és véglegesen eltávolítani a jogsértő tartalmat a klubtag profiljáról. A Carrera tájékoztatja a klubtagot az ilyen intézkedések elfogadásáról.

 

6. Használati jog

 

6.  

 

6.1              A klubtag nem kizárólagos (egyszerű), allicencbe nem adható és át nem ruházható jogot kap a klubterület használatára, amely az adott szerződéses jogviszony időtartamára korlátozódik. A klub területe csak a tervezett funkciótartományban használható, a jelen használati feltételeknek megfelelően.

 

6.2              A klubtag különösen nem adhat hozzáférést a klub területéhez harmadik fél számára díj ellenében vagy ingyenesen, illetve nem használhatja a klub területét kereskedelmi célokra. Végül is a klub területére vonatkozó jogok nem bérelhetők, bérelhetők vagy más módon nem ruházhatók át.

 

6.3              A Klubtag kizárólag a Klubterület használata során jogosult a Club területén elérhető tartalmak személyes célú online elérésére és megjelenítésére. A klubtag nem szerkesztheti, mutathatja be, nem teheti elérhetővé a nyilvánosság számára, nem teheti közzé vagy terjesztheti a tartalmat részben vagy egészben, kivéve, ha az ilyen felhasználás kifejezetten megengedett a jelen Használati feltételek keretein belül, vagy azt szándékosan lehetővé teszi a klub területén belüli speciális funkció (pl. letöltés gomb segítségével).

 

>7.

 

én.             

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

7.1              A Carrera jogosult ideiglenesen vagy véglegesen blokkolni a Klubtag profilját, amennyiben és amint konkrét jelek utalnak a paragrafusokban meghatározott jogok megsértésére. V.4 and V.5 szabályozott tiltások és tartalmi korlátozások és/vagy alkalmazandó jogi normák és/vagy jelen Használati feltételek léteznek. A blokkolásról szóló döntés meghozatalakor a Carrera megfelelően figyelembe veszi a klubtag jogos érdekeit.

 

7.2              A Carrera előzetesen értesíti a Klubtagot a tervezett blokkolásról e-mailben, megjelölve annak okát, és lehetőséget ad a Klubtagnak, hogy észrevételeket tegyen az ügyben. A klubtag ellennyilatkozata után a Carrera meghozza a végső döntést a felfüggesztésről, és e-mailben tájékoztatja a klubtagot az eredményről.

 

7.3              Ideiglenes felfüggesztés esetén a Carrera visszaállítja a Klubtag profilját a szükséges és ésszerű zárolási időszak lejárta után, és erről e-mailben tájékoztatja a Klubtagot.

 

7.4              Végleges letiltás esetén a profil újraaktiválása nem lehetséges. A véglegesen eltiltott klubtagokat véglegesen kizárjuk a klub területének használatából, és nem regisztrálhatnak újra.

VI. Visszavonási jog klubtagság esetén

1. Az Európai Bizottság platformot biztosít a fogyasztói jogviták online rendezéséhez, amely a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

2. E-mail címünk: carreraclub@carrera-toys.com   

 

3. A Carrera nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásokban.

VII. Felelősség

A Carrera és a klubtag közötti szerződésekre a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei az irányadók, kivéve az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezményt. Ez a jogválasztás azonban nem fosztja meg a klubtagot a szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga kötelező rendelkezéseinek védelmétől.

 

2023 márciusától

VIII. Adatvédelem

1. A Carrera minőségi előírásainak megfelelően kezeli felelősségteljesen a klubtagok személyes adatait. A klubtagként történő regisztrációval és az elérhető szolgáltatások használatával kapcsolatban feldolgozott személyes adatokat ezért a Carrera csak a szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben gyűjti, tárolja és dolgozza fel a jogszabályok által megengedett vagy a törvény által elrendelt használattal összhangban. A Carrera a személyes adatokat bizalmasan és az alkalmazandó adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és nem adja tovább harmadik félnek. Részletek a adatvédelmi szabályzatban találhatók (lásd a weboldalt).

 

2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy Ön felelős a kommunikáció tartalmáért. Ebben az összefüggésben kérjük, mindig tartsa be a jogi rendelkezéseket, különös tekintettel a személyes adatok különleges kategóriáinak feldolgozására, valamint az StGB 201. §-a és az StGB 203. §-a szerinti magántitkok titkosságának megsértésére.

 

3. A klubtag tudatában van annak, hogy a fórum tartalma más felhatalmazott klubtagok számára is elérhető.

IX. Vitarendezés

1. Az Európai Bizottság platformot biztosít a fogyasztói jogviták online rendezéséhez, amely a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. E-mail címünk: carreraclub@carrera-toys.com   

3. A Carrera nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásokban.

IX. Vitarendezés

A Carrera és a klubtag közötti szerződésekre a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei az irányadók, kivéve az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezményt. Ez a jogválasztás azonban nem fosztja meg a klubtagot a szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga kötelező rendelkezéseinek védelmétől.

 

2023 márciusától