We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?

PRIVACYBELEID

>>> Algemene Voorwaarden (AV) voor aankoop op rekening (LINK)
>>> In aanvulling op het Privacybeleid voor Aankoop op Rekening (LINK)

 

We, de Carrera Toys GmbH (CARRERA), zijn blij met uw bezoek aan onze website. In de volgende bepalingen informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op deze website en in het kader van de diensten die wij aanbieden. Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat in het bijzonder uw naam, adres en e-mailadres. Lees het privacybeleid zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. We behouden ons het recht voor om delen van dit privacybeleid naar eigen goeddunken en wettelijke vereisten aan te passen. Controleer daarom dit privacybeleid regelmatig op wijzigingen.

1. Gegevensverwerking om het gebruik van de website mogelijk te maken

Wanneer u toegang krijgt tot de inhoud van onze website, worden verbindingsgegevens naar onze webserver verzonden. Deze verbindingsgegevens omvatten:

 

 • • het IP-adres (Internet Protocol-adres) van de respectievelijke gebruikers,
 • • de datum en het tijdstip van het verzoek,
 • • de verwijzende URL,
 • • Apparaatnummers zoals e.B. UDID (Unique Device Identifier) en vergelijkbare apparaatnummers, hulpmiddelinformatie (e.B. apparaattype) en
 • • het browsertype /version.

 

Deze verbindingsgegevens worden niet gebruikt om conclusies te trekken over de persoon van de gebruiker of samengevoegd met gegevens uit andere gegevensbronnen, maar dienen om de website aan te bieden. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG. Uiterlijk na 7 dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres in te korten op domeinniveau.

2. Gegevensverwerking op verzoek

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. U bent niet verplicht om deze website te bezoeken of persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter vereist, voor .B, voor de ontvangst van nieuwsbrieven of in geval van registratie. Als u ons geen persoonlijke gegevens verstrekt voor de hieronder vermelde doeleinden, kunt u mogelijk geen gebruik maken van functionaliteiten van deze website of sommige van deze services.

2.1. Dealer service "B2B Portal"

Als u zich bij ons als dealer registreert en gebruik maakt van de dealerservice of het B2B-portaal op onze website, worden uw gegevens hiervoor door ons verwerkt. Details over de B2B portal zijn te vinden in de instructies in onze portal onder https://carrera-toys.com/dealer-portal. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, lit.b AVG.

2.2. Newsletter

Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, ontvangt u onze nieuwsbrief. Om onze nieuwsbrief te ontvangen, volstaat het om uw e-mailadres op te geven. Het invoeren van aanvullende informatie over u is vrijwillig, dienovereenkomstig gemarkeerd (*) en dient alleen om de nieuwsbrief voor u te personaliseren. Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens na een maand geblokkeerd en automatisch verwijderd. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u uw toestemming niet geeft, ontvangt u alleen geen e-mailnieuwsbrief. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking. Er is een link aan het einde van elke nieuwsbrief om de herroeping uit te oefenen. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken, e.B. per e-mail naar (shop-carrera-toys.de). Als onderdeel van de registratie voor een nieuwsbrief slaan we ook uw IP-adres en het tijdstip van registratie op om aan onze wettelijke documentatieverplichting te kunnen voldoen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in dit geval is artikel 6, lid 1, zin 1, lit.c AVG.

2.3. Registratie als klant

Als u zich bij ons als klant wilt registreren, verzamelen wij de nodige verplichte informatie (naam, land, e-mailadres, wachtwoord) van u, die dienovereenkomstig (*). Het invoeren van aanvullende informatie over u is vrijwillig.

 

Registratie is niet nodig, maar het maakt het bestelproces voor u gemakkelijker voor toekomstige bestellingen, omdat u de gegevens die u al hebt opgeslagen opnieuw kunt gebruiken. Als alternatief kunt u als gast een bestelling plaatsen. In dit geval verzamelen we, met uitzondering van een wachtwoord, dezelfde gegevens van u als toen u zich registreerde. Deze gegevens worden echter niet voor u opgeslagen in een klantaccount, dus u heeft geen toegang tot een klantaccount.

 

Na registratie vindt de login plaats door het invoeren van uw e-mailadres en wachtwoord. Zorg er altijd voor dat u zich afmeldt voordat u de website verlaat.

 

Wanneer u een wachtwoord gebruikt, neem dan passende beveiligingsmaatregelen. Een wachtwoord moet bijvoorbeeld minstens 8 tekens lang zijn en, indien mogelijk, altijd bestaan uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. Triviale wachtwoorden zoals "ABC" of toetsenbordsequenties (e.B. "qwert" of "asdfgh"), allerlei namen (zoals vrienden, kennissen, collega's, familieleden, huisdieren), stads- en gebouwnamen, stripfiguren, automerken, autokentekens, termen, geboortedata, telefoonnummers, veelgebruikte afkortingen, enz. zijn problematisch. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG. Houd er rekening mee dat in het geval van een intrekking, alle verzamelde bonuspunten zonder vervanging worden geannuleerd. Daarnaast worden uw IP-adres en het tijdstip van registratie door ons opgeslagen als onderdeel van de registratie. Dit is nodig om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in dit geval is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG.

2.4. Login

toegang tot uw klantaccount. Het inloggen gebeurt door het invoeren van uw e-mailadres en password.

 

logingegevens moeten strikt vertrouwelijk worden behandeld. Mocht er toch een doorgifte hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld om in geval van nood toegang te krijgen tot bepaalde datavoorraden door derden, dan moet het wachtwoord onmiddellijk worden gewijzigd. Voor uw eigen veiligheid is het verboden om reeds gebruikte wachtwoorden opnieuw te gebruiken.

 

Bovendien worden uw IP-adres en het tijdstip van toegang door ons opgeslagen als onderdeel van een login. Dit is nodig om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

 

We stellen ook een sessiecookie in elke keer dat u inlogt. Deze sessiecookie voorkomt automatisch uitloggen tijdens het actieve gebruik van het account of gerelateerde diensten. Na het uitloggen wordt de sessiecookie binnen enkele minuten automatisch verwijderd.

 

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG en, als het uw contractuele relatie betreft, artikel 6, lid 1, zin 1, onder.b en/of f AVG.

2.5. Verlanglijst

Als u als klant (zie par. 2.4.), kunt u afzonderlijke producten uit de winkel aan uw verlanglijst toevoegen. Totdat u zich afmeldt, kunt u toegang krijgen tot deze verlanglijst en alle producten zien die u hebt toegevoegd. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in dit geval is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG. Wanneer u zich als klant afmeldt, wordt het verlanglijstje automatisch verwijderd.

2.6. Carrera Club Lidmaatschap

Als u zich bij ons wilt registreren als Carrera Club-lid, moet u eerst een lidmaatschap in de winkel bestellen voor een bepaalde periode. Wij verzamelen dan de nodige verplichte informatie (naam, adres, e-mailadres, wachtwoord) van u om u bijvoorbeeld de lidkaart of cadeaus te kunnen sturen.B. Houd rekening met de leeftijdsbeperkingen voor aankopen als Carrera Club-lid.


Na registratie wordt er ingelogd door op https://www.carreraclub.com/ uw club gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Zorg er altijd voor dat u zich afmeldt voordat u de website verlaat.

Let bij het gebruik van een wachtwoord op passende beveiligingsmaatregelen. Een wachtwoord moet bijvoorbeeld minstens 8 tekens lang zijn en, indien mogelijk, altijd bestaan uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In dit verband worden triviale wachtwoorden zoals "ABC" of toetsenbordsequenties (e.B. "qwert" of "asdfgh"), allerlei namen (zoals vrienden, kennissen, collega's, familieleden, huisdieren), plaats- en gebouwnamen, stripfiguren, automerken, kentekenplaten, termen, geboortedata, telefoonnummers, veelgebruikte afkortingen, etc.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats voor de uitvoering van het contract. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1 lit.b AVG. Daarnaast worden uw IP-adres en het tijdstip van registratie door ons opgeslagen als onderdeel van de registratie. Dit is nodig om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in dit geval is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), AVG.

2.7. Bestellen in de winkel

Als u een bestelling bij ons plaatst, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • • Registratiegegevens van het klantaccount of Uw gastgegevens,
 • • Aankoopgegevens (bestelling/winkelwagen),
 • • Betalingsgegevens (betaalmethode, account- en creditcardgegevens, factuuradressen)

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, lit.b AVG.

2.8. Sweepstakes

Als u wenst deel te nemen aan een wedstrijd die door ons via de Website wordt aangeboden, is het eerst noodzakelijk om een account aan te maken. Het verstrekken van uw gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd worden deze gegevens of het account verwijderd, mits er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen toestemming geeft, betekent dit alleen dat u niet kunt deelnemen aan de wedstrijd. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking.

3. Gegevensverwerking voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van de website en tracking

Om het gebruik van onze website voor u zo aangenaam mogelijk te maken, maken wij gebruik van zogenaamde web tracking systemen. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt, d.w.z. kleine tekstbestanden die van een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het apparaat dat u gebruikt te herkennen bij het gebruik van onze winkel. Op deze manier is het voor ons e.B mogelijk om te bepalen of u bent ingelogd, een actief winkelwagentje heeft en welke inhoud het winkelwagentje heeft. De sessiecookies die worden gebruikt voor het gebruik van de winkel worden na het einde van de browsersessie verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen bij uw volgende bezoek.


De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt de opslag van cookies in uw browser deactiveren en hebt de mogelijkheid om ze op elk gewenst moment van uw harde schijf te verwijderen. U kunt echter ook alleen het instellen van bepaalde cookies via uw browser voorkomen (e.B. cookies van derden), bijvoorbeeld als u webtracking wilt voorkomen. Meer informatie vindt u in de helpfunctie van uw browser.

We willen u er ook op wijzen dat u ook een plug-in in uw browser kunt installeren om uw privacy te beschermen, die de mogelijkheid biedt om tracking te voorkomen - e.B. AdBlock, Ghostery of NoScript (let op de informatie over gegevensbescherming van de respectieve plug-inprovider).

Tot slot willen we erop wijzen dat als cookies worden gedeactiveerd, niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens volgt, voor zover in de volgende bepalingen in par. 3.1.e.v. niet anders weergegeven, dan artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de AVG. Ons legitieme belang ligt in het op behoeften gebaseerde ontwerp van de website.

3.1 Toestemming voor cookies met Cookiebot

Om uw toestemming voor het gebruik van trackingtools te beheren, gebruiken we de cookie-toestemmingstechnologie "Cookiebot" van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken; Website: https://www.cookiebot.com/de/ (hierna "Cybot"). In deze context zal, naast de verbindingsgegevens, het verlenen of weigeren van uw toestemming of de intrekking van toestemming worden doorgegeven aan Cybot. Om de juiste opdracht te kunnen maken, plaatst Cybot ook een cookie in uw browser. Cybot wordt gebruikt om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, lit.c AVG.

3.2. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de tracking tool "Google Analytics". Dit is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Deze tracking tool helpt ons om de website interessanter voor u te maken en de gebruikerservaring te verbeteren. Gegevens over het gebruik van onze website worden opgeslagen in pseudonieme gebruikersprofielen. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Daarnaast kunnen gegevens van verschillende apparaten, sessies en interacties gekoppeld worden aan een zogenaamde "User ID". De gegenereerde informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij willen u erop wijzen dat Google Analytics op onze website is uitgebreid met de functie "anonymizeIp". Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres eerst door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en pas daarna verzonden naar een server van Google in de VS. Namens ons zal Google de ontvangen informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder een afzonderlijk verleende toestemming.


Ga voor meer informatie over Google Analytics naar:
https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de

Houd er rekening mee dat Google ook onafhankelijke toegang heeft tot uw gegevens die via Google Analytics zijn verzameld en deze gegevens ook voor eigen doeleinden kan gebruiken. Google kan deze gegevens bijvoorbeeld koppelen aan andere gegevens over u, zoals uw zoekgeschiedenis, persoonlijke account, gebruiksgegevens van andere apparaten en andere gegevens die Google over u heeft. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Google een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Bijvoorbeeld.B kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden. De nieuwe EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming zijn overeengekomen als passende waarborgen om een passend beschermingsniveau tijdens de doorgifte van gegevens te waarborgen.

3.3. YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site die door Google worden beheerd. Wanneer u een van onze websites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze website u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Houd er rekening mee dat de provider een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Bijvoorbeeld.B kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden. Als u toch wilt instemmen met het gebruik van deze tool, kunt u dit selecteren via de cookiebanner.


Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3.4. Facebook Pixel

De zogenaamde "Facebook-pixel" integreert een onzichtbare Facebook-pixel op onze website, die wordt gebruikt om het online gedrag van elke websitebezoeker door Facebook te analyseren (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland). De Facebook-pixel maakt het mogelijk om klantgegevens zoals .B voornaam, achternaam, e-mailadres, etc. naar Facebook te verzenden en te verrijken met bestaande trackinggegevens. Dit maakt het mogelijk om gegevens te verzamelen van niet-Facebook-gebruikers of om gebruikers te registreren die niet zijn ingelogd op Facebook tijdens het bezoeken van een website. Hierdoor worden websitebezoekers gevolgd via Facebook, waardoor de opslag van cookies van derden bewust wordt voorkomen. Als je bijvoorbeeld een voertuig in het winkelwagentje plaatst en het aankoopproces annuleert, ontvangt Facebook deze informatie. Wij hebben dan de mogelijkheid om u specifiek op Facebook aan te spreken met een advertentie. Via de Facebook pixel is het echter ook mogelijk om specifiek nieuwe klanten te winnen en nieuwe mensen aan te spreken die lijken op websitebezoekers.


Naast ons is Facebook zelf ook verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Zie facebook's data usage policy . Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, zijn te vinden in het help area van Facebook.

 

Voor zover wij samen met Facebook verantwoordelijk zijn in de zin van artikel 26 AVG voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval kunt u uw rechten (zie artikel 10) in principe zowel tegen ons als tegen Facebook doen gelden. Facebook fungeert echter als eerste aanspreekpunt. Wij hebben met Facebook een overeenkomst gesloten over gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens.

Deze kan worden bekeken onder de volgende link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

 

Onze wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG. U geeft uw toestemming via onze cookiebanner. Houd er rekening mee dat Facebook een bedrijf uit de VS is. Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) is er in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Bijvoorbeeld.B kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden. Als u toch wilt instemmen met het gebruik van deze tool, kunt u dit selecteren via de cookiebanner.

4. Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites zoals.B. naar de Carrera Club website of naar sociale netwerken (Facebook, YouTube, Instagram). Deze websites worden deels door ons en deels door derden beheerd. Als u de links volgt, kan in het laatste geval informatie worden doorgegeven aan deze derden. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling door de websites van derden, evenals de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens daar, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in de respectieve gegevensbeschermingsinformatie van de exploitanten.

5. Gegevensoverdracht

We geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden of andere ontvangers als dit noodzakelijk is voor het verlenen van diensten, als u uw toestemming hebt gegeven, als er een wettelijke verplichting is of als de overdracht van gegevens op een andere rechtsgrond is toegestaan. Gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de betreffende betalings- of verzenddienstverlener, dienstverlener voor het leveren van marketingdiensten (e.B. e-mailmarketing), technische dienstverleners of – in het geval van een zakelijke transactie – aan geïnteresseerde partijen/kopers, enz. Indien nodig hebben wij met de ontvangers van uw gegevens overeenkomsten gesloten over de verwerking van bestellingen in overeenstemming met artikel 28 AVG.

 

Merk ook de afzonderlijke gegevensbeschermingsbepalingen van de betalingsmethoden.

 

PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/home

Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

VISA: www.visaeurope.com

MasterCard: https://www.mastercard.de/de-de.html

Stripe: https://stripe.com/de/privacy

6. Social Media Verschijningen
6.1 Gegevensverwerking door CARRERA en rechtsgrond

Onze aanwezigheid op sociale media (Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing en Instagram) dient om u te informeren over CARRERA en over nieuwe ontwikkelingen, diensten en producten van ons. Afhankelijk van het aanbod van de betreffende aanbieder, hebt u e.B. de mogelijkheid van verschillende interacties (opmerkingen, aanbevelingen, enz.) e.B. in verband met onze aanwezigheid op sociale media. Gebruikersinteractie is een belangrijk criterium voor ons om gerichte marketing uit te voeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld .B bepalen welke bijdragen bij voorkeur gelezen worden. De door de aanbieders in dit verband bepaalde statistieken gebruiken wij daarom ook voor onze eigen doeleinden. Als we persoonsgegevens van de gebruikers verwerken, is de wettelijke basis hiervoor artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat dan met name uit gerichte informatie/reclame. U wordt door de aanbieders afzonderlijk geïnformeerd over de rechtsgrond op basis waarvan de aanbieders uw gegevens voor hun eigen doeleinden hebben verwerkt.

6.2 Gedeelde verantwoordelijkheid

In individuele gevallen zijn wij samen met de social media aanbieders verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval kunt u uw rechten (zie sectie 10) zowel tegen ons als tegen .dem aanbieder van sociale media doen gelden. Het eerste aanspreekpunt is echter de social media provider.


We hebben een overeenkomst gesloten met Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (Facebook) over gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt voor de verwerking van zogenaamde "insights data". Dit zijn paginastatistieken, in het bijzonder over de interacties van Facebook-gebruikers. Zie hier voor meer informatie over de Insights-gegevens. Onze overeenkomst met Facebook kan worden bekeken op de volgende Link 

Met betrekking tot de bewaartermijn van de door u voor onze eigen doeleinden verwerkte gegevens verwijzen wij naar onze uitleg onder par. 8. Houd overigens rekening met de gegevensbeschermingsvoorschriften van de betreffende aanbieder van sociale media.

7. Gegevensoverdracht naar landen buiten de EU

Voor zover nodig voor onze doeleinden, dragen wij uw gegevens ook over aan ontvangers buiten de EU als u uw toestemming hebt gegeven, als er een wettelijke verplichting is of als de overdracht van gegevens op een andere wettelijke basis is toegestaan. Als onderdeel van de gegevensverwerking worden uw gegevens ook doorgegeven aan ontvangers die in de VS zijn gevestigd. Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door het sluiten van de zogenaamde EU-modelcontractbepalingen. Houd er echter rekening mee dat er volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HVJ) in de VS geen adequaat niveau van gegevensbescherming is en dus een risico voor de bescherming van uw gegevens. Bijvoorbeeld.B kunnen uw gegevens onder bepaalde voorwaarden door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden. Bovendien verwijzen we met betrekking tot de wettelijke basis voor de gegevensoverdracht naar artikel 49 AVG.

8. Duur waarvoor persoonsgegevens worden opgeslagen / Criteria voor het bepalen van de duur

In principe worden uw persoonsgegevens door ons bewaard zolang dit nodig is voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, in geval van bezwaar zijn er geen dwingende legitieme redenen waartegen CARRERA zich verzet of in het geval van een intrekking is er geen andere wettelijke basis voor gegevensverwerking.


In bepaalde gevallen, e.B. als er een wettelijke bewaarplicht is, worden uw persoonsgegevens niet onmiddellijk verwijderd, maar in eerste instantie geblokkeerd.

9. Beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen

We beschermen uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging door middel van technische en organisatorische maatregelen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Onze medewerkers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens. Onze medewerkers worden dienovereenkomstig opgeleid.


Om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen, gebruiken we een veilige online transmissiemethode, de zogenaamde "Secure Socket Layer" (SSL) -overdracht. U kunt dit herkennen aan het feit dat een "s" ("https://") of een groen, gesloten slotsymbool wordt weergegeven op de adrescomponent http://. Door op het icoontje te klikken, ontvangt u informatie over het gebruikte SSL-certificaat. De weergave van het symbool is afhankelijk van de browserversie die u gebruikt. SSL-codering zorgt voor de gecodeerde en volledige overdracht van uw gegevens.

10. Uw rechten

In het kader van de wettelijke vereisten heeft u over het algemeen recht op Carrera

 

 • • Bevestiging of persoonsgegevens over u worden verwerkt door Carrera,
 • • Informatie over deze gegevens en de omstandigheden van de verwerking,
 • • Correctie als deze gegevens onjuist zijn,
 • • Verwijdering, voor zover er geen rechtvaardiging is voor de verwerking en geen verplichting om deze (meer) op te slaan,
 • • Beperking van de verwerking in bijzondere gevallen bepaald door de wet,
 • • Bezwaar in geval van gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG en
 • • Overdracht van uw persoonsgegevens – voor zover u deze hebt verstrekt – aan u of een derde partij in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

 

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, met als gevolg dat de verwerking van uw persoonsgegevens voor de toekomst niet-ontvankelijk wordt. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking.

 

Wen uw specifieke verzoek schriftelijk of per e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming met een duidelijke identificatieoptie voor u:

 

crupna JURIDISCH

Dr. Karsten Krupna

Am Sandtorkai 77

20457 Hamburg

 

E-mail: datenschutz@carrera-toys.com

 

Voor zover wij uw gegevens onder gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zin van artikel 26 AVG met derden verwerken, is de derde partij centraal verantwoordelijk voor de uitoefening van alle rechten van betrokkenen. U bent echter vrij om uw rechten tegen ons te doen gelden. Tot slot willen wij uw aandacht vestigen op uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

11. Geen geautomatiseerde individuele beslissing

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele beslissingen.

12. Wijzigingen in het Privacybeleid

Nieuwe wettelijke vereisten, zakelijke beslissingen of technische ontwikkelingen kunnen wijzigingen in ons privacybeleid vereisen. De gegevensbeschermingsverklaring zal dan dienovereenkomstig worden aangepast. U kunt altijd de laatste versie vinden op onze website.