We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (AV) regelen de verkoop van producten via de website die Carrera Toys GmbH aan u www.carrera-toys.com.

klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. De klant is een consument voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

In alle andere opzichten zijn de bepalingen van onze gegevensbeschermingsverklaring, die toegankelijk zijn en kunnen worden opgeslagen onder www.carrera-toys.com/Datenschutz, van toepassing op het gebruik van ons internetaanbod.

2. Webshop exploitant

De exploitant van deze webshop is de

 

Carrera Toys Gesellschaft m.b.H.
Rennbahn Allee 1
5412 Puch bij Salzburg
OOSTENRIJK
(hierna "CTG")

Managing Directeur: Stefan Krings

bedrijfsboeknummer: 52240 z
Kantongerecht: Landesgericht Salzburg
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Doel van het bedrijf: Groothandel in speelgoed en muziekinstrumenten
Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Bezirkshauptmannschaft Hallein
Toepasselijk beroepsreglement: Gewerbeordnung 1994 (www.ris.bka.gv.at)
Lidmaatschappen: Oostenrijkse Federale Economische Kamer, Kamer van Koophandel van Salzburg
BTW-identificatienummer: ATU33808804
Telefoonnummer: +43/662/88921-333
fax: +43/662/88921-510

E-mail: shop@carrera-toys.com

3. Bestelling en sluiting van de overeenkomst

De presentatie van de producten in de webshop is geen juridisch bindend aanbod van CTG, maar vormt slechts een uitnodiging tot het indienen van een offerte door de klant. De klant kan de gewenste producten vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje te allen tijde vrijblijvend inzien en tevens producten uit het winkelwagentje verwijderen. Als de klant de producten in het winkelwagentje wil kopen, kan hij een overeenkomstige bestelling plaatsen.

3.1 Gastbestelling en klantaccount

Voordat een bestelling wordt geplaatst, heeft de klant de keuze om als gast te bestellen of een klantaccount aan te maken. Registratie is niet vereist voor een bestelling. Registratie stelt u in staat om te bestellen voor toekomstige bestellingen na het invoeren van uw e-mailadres en wachtwoord zonder dat u uw adresgegevens opnieuw hoeft in te voeren. De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van het account en wachtwoord. Als u zonder registratie wilt bestellen, kunt u uw adresgegevens invoeren nadat u op de knop "Doorgaan als gast" hebt geklikt.

In ieder geval dient de klant zijn voor- en achternaam, zijn factuuradres en, indien verschillend, een afleveradres alsook zijn e-mailadres, van waaruit hij e-mails van CTG kan ontvangen, lezen, opslaan en afdrukken, op de daarvoor bestemde plaats in de webshop te verstrekken. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de ingevoerde gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken.

Met de uitvoering van een bestelling in de webshop, die wordt voltooid door op de knop "Bestel nu tegen betaling" te klikken, dient de klant een aanbod in om een koopovereenkomst af te sluiten. Vooraf dient de klant de algemene voorwaarden te aanvaarden door op de knop "Ik accepteer de Algemene Voorwaarden" te klikken."

De klant ontvangt dan een orderbevestiging van de verkoper. Met de orderbevestiging, die de aanvaarding van de aanvraag vertegenwoordigt, wordt het contract gesloten. In deze e-mail, maar uiterlijk bij levering van de goederen, worden de voorwaarden van het contract naar de klant verzonden op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk). De tekst van het contract wordt opgeslagen in overeenstemming met de gegevensbescherming.

Het contract wordt gesloten in het Duits.

4. Herroepingsrecht

Consumenten hebben over het algemeen een wettelijk herroepingsrecht bij het sluiten van een transactie op afstand, waarover de verkoper informeert in overeenstemming met het onderstaande wettelijke model.

 

afgelasting

terugtrekking

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Carrera Toys Gesellschaft m.b.H., Rennbahn Allee 1, 5412 Puch bei Salzburg, Oostenrijk, Telefoonnummer: +43/662/88921-333, Faxnummer: +43/662/88921-510, E-mailadres: shop@carrera-toys.com) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (e.B. een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract aan ons retourneren of overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen verzendt voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

Je draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van u die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

5. Prijzen en betaling

Alle prijzen in de webshop zijn in euro's en inclusief de geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en inclusief verpakkings- en/of verzendkosten. Indien verpakkings- en/of verzendkosten worden gemaakt, worden deze door CTG berekend en afzonderlijk getoond. De klant beschikt over de betaalmethoden die aan het einde van het bestelproces worden weergegeven volgens zijn keuze, namelijk betaling met creditcard, PayPal of Klarna. De beschikbare betaalmethoden kunnen per land verschillen. In het geval van betaling met creditcard, wordt dit in rekening gebracht wanneer de goederen worden verzonden. Totdat de bestelling is verzonden, wordt het factuurbedrag gereserveerd op uw kaart.

Aanvullende algemene voorwaarden voor factuur- en termijnaankoop

betalingen kunnen ook (gedeeltelijk) via vouchers worden gedaan. Voor een betaling met een cadeau- of promotievoucher dient u rekening te houden met de bepalingen in paragraaf. 6 e.

6. Geschenk- en promotievouchers

We bieden over het algemeen geschenk- en promotievouchers aan. Cadeaubonnen zijn vouchers die u kunt kopen. Promotievouchers zijn vouchers die u niet kunt kopen, maar die wij uitgeven als onderdeel van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur.

Houd er rekening mee dat er andere algemene voorwaarden van toepassing zijn op cadeaubonnen en promotievouchers. Bovendien kunnen cadeaubonnen en promotievouchers niet voor alle verkoopmodellen worden ingewisseld.

7. Promotievouchers inwisselen

vouchers (vouchers die u niet kunt kopen, maar die wij uitgeven als onderdeel van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur) zijn alleen geldig voor de opgegeven periode en kunnen slechts één keer worden ingewisseld als onderdeel van een bestelproces. Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de vouchercampagne.

De waarde van de goederen kan in individuele gevallen worden gekoppeld aan een minimale bestelwaarde. Om administratieve redenen is het niet mogelijk om het resterende tegoed terug te betalen.

vouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere compensatie is niet mogelijk. Het saldo van een promotievoucher wordt niet uitbetaald in contanten of in rente.

De promotievoucher kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere promotievouchers kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Als het saldo van een promotievoucher niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden gecompenseerd met de aangeboden betalingsopties.

De promotievoucher wordt niet terugbetaald als goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd, op voorwaarde dat de promotievoucher is uitgegeven als onderdeel van een promotie en er geen vergoeding voor is gegeven.

Bij het bestellen van meerdere goederen heeft u de mogelijkheid om een gedeeltelijke herroeping te doen. Als u een promotievoucher hebt gebruikt als onderdeel van uw bestelling, kan de waarde van de goederen die u bewaart lager zijn dan de waarde van de promotievoucher. In dit geval zou een terugbetaling van de aankoopprijs voor de geretourneerde goederen leiden tot een indirecte betaling van de promotievoucher. Daarom behouden wij ons het recht voor om u de oorspronkelijke aankoopprijs van de goederen die u bewaart in rekening te brengen.

8. Cadeaubonnen inwisselen

cadeaubonnen (vouchers die u kunt kopen) kunnen worden ingewisseld voor de aankoop van Carrera-artikelen. Ze kunnen echter niet worden gebruikt om extra cadeaubonnen te kopen.

Het saldo van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten of in rente.

vouchers en credits kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Cadeaubonnen en credits kunnen niet met terugwerkende kracht worden bijgeschreven.

De aankoop van een cadeaubon kan alleen geannuleerd worden door onze klantenservice als de cadeaubon nog niet is ingewisseld. Een cadeaubon wordt als ingewisseld beschouwd als deze geheel of gedeeltelijk is verrekend met een bestelling.

Als het saldo van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden gecompenseerd met de aangeboden betalingsopties.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of onleesbaarheid van cadeaubonnen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

De cadeaubon is overdraagbaar. Het gebruik van de vouchers voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het dupliceren, bewerken of manipuleren van de vouchers is evenmin toegestaan.

In geval van herroeping van een gesloten koopcontract door de klant, wordt een nieuwe voucher aan de klant uitgegeven wanneer de transactie wordt teruggedraaid, die overeenkomt met de ingewisselde voucher in termen van waarde en andere inwisselvoorwaarden. Indien slechts een deel van de koopprijs door een dergelijke voucher is betaald, zal CTG uiteraard de door de klant gedane extra betaling volledig terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.

9. Verzending

Levering vindt standaard plaats per post. Het verzendrisico is voor rekening van de verkoper als de klant een consument is.

De in de webshop gepresenteerde producten zijn direct klaar voor verzending, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de betreffende productomschrijving. De levertijd is 3 werkdagen, tenzij op de website geen of geen afwijkende levertijd is aangegeven. De levertijd wordt berekend vanaf het moment van de orderbevestiging, mits de koopprijs vooraf wordt betaald (met uitzondering van aankoop op rekening).

Er zijn de volgende leveringsbeperkingen:

levering vindt uitsluitend plaats in de volgende landen

Oostenrijk, Duitsland, België, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Kroatië, Polen, Roemenië, Zweden, Tsjechië, Hongarije, Denemarken, Monaco, Griekenland, Cyprus, Malta, Bulgarije, Litouwen

10. Garantie

De garantie wordt verstrekt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De wettelijke garantie geldt gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Er wordt op gewezen dat deze garantie de wettelijke rechten van de klant niet beperkt in geval van gebreken aan de goederen en dat het gebruik van deze wettelijke rechten gratis is. Dit bestaat alleen onder de volgende voorwaarden:

.         De garantie omvat aantoonbare materiaal- of fabricagefouten die bestonden op het moment van aankoop van het Carrera-product. Uitgesloten is de garantieclaim voor slijtdelen (zoals .B slijpmachines), schade door onjuiste behandeling/gebruik of in geval van externe interventie.

.         Het speelgoed is behandeld volgens de gebruiksaanwijzing en gebruikt zoals bedoeld.

.        De schade/storingen zijn niet te wijten aan overmacht of bedrijfsslijtage.

.       De reparatie mag alleen worden uitgevoerd door Carrera Toys Gesellschaft m.b.H. of een door haar erkend bedrijf.

.        Onder deze garantie wordt, naar goeddunken van Carrera Toys Gesellschaft m.b.H., het Carrera-product in zijn geheel of alleen de defecte onderdelen vervangen of een gelijkwaardige vervanging verleend.

·       Transport-, verpakkings- en reiskosten en schade waarvoor de koper verantwoordelijk is, zijn uitgesloten van de garantie. Deze zijn voor rekening van de koper.

.       De garantieclaims kunnen alleen worden geclaimd door de eerste koper van het Carrera-product.

De naar behoren ingevulde garantiekaart zit in elk Carrera-productpakket. Deze dient samen met het defecte Carrera product, het aankoopbewijs/factuur/ontvangstbewijs te worden verzonden. De kaart mag niet op eigen gezag worden gewijzigd en kan niet worden vervangen.

Meer informatie over retourzendingen onder garantie is te vinden op www.carrera-toys.com/Garantie.

In het geval van defecte goederen moet de klantenservice van Carrera Toys worden gecontacteerd op de hotline van de winkel +43-662-88921-333 / +49-911-7099-333 (voor bellers van DE) van maandag tot donderdag (weekdagen) van 9.m tot 15.m uur en vrijdag van 9.m tot 12 uur.m (weekdagen).

De goederen kunnen alleen worden verzonden met behulp van de retouretiketten.

Carrera Toys GmbH, Retoure Online Shop, Handelszentrum 6, 5101 Bergheim, Oostenrijk

 

Terugleveringen uit Duitsland: Volg onderstaande link om een retouretiket te ontvangen of om het zelf te kunnen afdrukken. Voer de opmerking "RETOURE" en uw referentie / bestelnummer in het veld Klantreferentie in.

 

Alle andere retouren:

De inzending moet worden ingediend via een GLS-retouretiket. Om een retouretiket te ontvangen of om het zelf te kunnen printen, volg dan onderstaande link. Voer de opmerking "RETOURNEREN" in het veld Reden voor retournering in.

11. Aansprakelijkheid

DE aansprakelijkheid van CTG voor schade of nutteloze kosten – ongeacht de rechtsgrond – ontstaat alleen indien de schade of de nutteloze kosten zijn veroorzaakt door CTG of een plaatsvervangende agent van CTG door verwijtbare schending van een essentiële contractuele verplichting of te wijten is aan een grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim door CTG of een plaatsvervangend agent van CTG. Essentiële contractuele verplichtingen zijn alle verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen. In geval van schending van een essentiële contractuele verplichting door CTG of een plaatsvervangende agent van CTG, zonder grove nalatigheid of opzet, is de aansprakelijkheid van CTG beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de aansprakelijkheid van CTG verplicht is op grond van de bepalingen van de Wet productaansprakelijkheid of indien vorderingen worden ingesteld tegen CTG die voortvloeien uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

 

De aansprakelijkheid voor goederen met digitale elementen en voor digitale diensten die de consument die updates krijgt tijdens de in § 7 lid 2 VGG vermelde perioden – na voorafgaande informatie – die nodig zijn om de goederen of de digitale dienst te laten blijven voldoen aan de overeenkomst, is hierbij uitgesloten. De verplichting van de ondernemer om de consument bij te werken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling in eerste instantie te beslechten zonder tussenkomst van een rechter. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ons e-mailadres is: shop@carrera-toys.com

De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een consumentenarbitragecommissie.

13. Eigendomsvoorbehoud

Tot alle betaling blijft het geleverde product eigendom van CTG.

14. Slotbepalingen

Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse recht, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980). Deze rechtskeuze ontneemt de consument echter niet de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

Als afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.

 

Status: november 2021