We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
Fallback Image

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ - Deklaracje zgodności

CARRERA i Carrera RC SPEŁNIAJĄ WYSOKIE WYMAGANIA!

W zakresie bezpieczeństwa naszych produktów od wielu lat współpracujemy z wiodącymi światowymi firmami w dziedzinie kontroli, testowania, weryfikacji i certyfikacji 
Są to LGA w Norymberdze, Tüv Rheinland i Grupa SGS. Wszystkie produkty są tam testowane zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawodawcy w odniesieniu do zanieczyszczeń i problemów elektrotechnicznych.

Dotyczy to produktów zarówno na początku serii produkcyjnej, jak i testów pośrednich. Jako dowód pomyślnego testu, odpowiedni certyfikat i odpowiednie oznakowanie znajdują się na produkcie. Wdrażanie tych wymagań jest również ściśle monitorowane w fabrykach w Chinach przez zespół zapewnienia jakości Carrera pod niemieckim kierownictwem.

Carrera wychodzi tym samym naprzeciw wysokim wymaganiom, które w dużej mierze stawiają również klienci krajowi i zagraniczni i które ostatecznie służą bezpieczeństwu konsumentów.

Ogólnie rzecz biorąc, nasze fabryki są certyfikowane zgodnie ze standardem ictI ethical toy program (International Council of Toy Industry) i/lub BSCI (Business Social Compliance Initiative), czyli spełniamy wszystkie kryteria wymagane do godnej pracy. Należą do nich godziny pracy, płace, minimalny wiek, ogólne warunki, takie jak bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. 

Deklaracje


Carrera Toys GmbH niniejszym oświadcza, że niniejszy model
w tym sterownik zgodnie z zasadniczymi wymaganiami
następujące dyrektywy WE: 2009/48/WE i 2014/30/UE w sprawie elektromagnetycznych
Zgodność i inne odpowiednie przepisy dyrektywy 2014/53/UE (RED).
 
Oryginalne deklaracje zgodności można pobrać tutaj:

checkered-flag
Carrera Racetrack - Deklaracje zgodności
Aktualny
Archiwum
checkered-flag
Carrera RC - Deklaracje zgodności
Aktualny
Archiwum