We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres stosowania

Te Ogólne Warunki Handlowe (OWH) regulują sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.carrera-toys.com przez Carrera Toys GmbH.

klienci w rozumieniu niniejszych warunków to zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Klient jest konsumentem, o ile cel zamówionych dostaw i usług nie może być przypisany głównie jego działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

W pozostałych aspektach postanowienia naszego oświadczenia o ochronie danych, do którego można uzyskać dostęp i które można przechowywać na podstawie www.carrera-toys.com/Datenschutz, mają zastosowanie do korzystania z naszej oferty internetowej.

2. Operator sklepu internetowego

Operatorem tego sklepu internetowego jest

 

Carrera Zabawki Gesellschaft m.b.H.
Kolejka linowa Rennbahn Allee 1
5412 Puch koło Salzburga
AUSTRIA
(zwana dalej "KTG")

Dyrektor zarządzający: Stefan Krings

numer książki: 52240 z
Sąd rejestrowy: Landesgericht Salzburg
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Obiekt firmy: Sprzedaż hurtowa zabawek i instrumentów muzycznych
Właściwy organ nadzorczy: Bezirkshauptmannschaft Hallein
Obowiązujące przepisy dotyczące zawodu: Gewerbeordnung 1994 (www.ris.bka.gv.at)
Członkostwo: Austriacka Federalna Izba Gospodarcza, Izba Handlowa w Salzburgu
Numer identyfikacji podatkowej VAT: ATU33808804
Numer telefonu: +43/662/88921-333
Faks: +43/662/88921-510

E-mail: shop@carrera-toys.com

3. Zamówienie i zawarcie umowy

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą KTG, a jedynie stanowi zaproszenie do złożenia oferty przez klienta. Klient może umieścić żądane produkty w koszyku bez zobowiązań i przeglądać zawartość koszyka w dowolnym momencie bez zobowiązań, a także usunąć produkty z koszyka. Jeśli klient chce kupić produkty umieszczone w koszyku, może złożyć odpowiednie zamówienie.

3.1 Zamówienie gościa i konto klienta

Przed złożeniem zamówienia klient ma do wyboru złożenie zamówienia jako gość lub utworzenie konta klienta. Rejestracja nie jest wymagana dla zamówienia. Rejestracja umożliwia zamówienie na przyszłe zamówienia po wpisaniu adresu e-mail i hasła bez konieczności ponownego wprowadzania danych adresowych. Klient jest odpowiedzialny za poufne traktowanie konta i hasła. Jeśli chcesz zamówić bez rejestracji, możesz wprowadzić swoje dane adresowe po kliknięciu przycisku "Kontynuuj jako gość".

W każdym przypadku klient musi podać swoje imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz, jeśli jest inny, adres dostawy, a także adres e-mail, z którego może otrzymywać, czytać, zapisywać i drukować wiadomości e-mail z CTG, w wyznaczonym miejscu w sklepie internetowym. Przed wysłaniem zamówienia klient może w każdej chwili zmienić i wyświetlić wprowadzone dane.

Z realizacją zamówienia w sklepie internetowym, które jest zakończone kliknięciem przycisku "Zamów teraz za opłatą", klient składa ofertę zawarcia umowy kupna. Z wyprzedzeniem klient musi zaakceptować warunki, klikając przycisk "Akceptuję Ogólne Warunki Handlowe."

Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia od sprzedawcy. Wraz z potwierdzeniem zamówienia, które stanowi akceptację wniosku, zostaje zawarta umowa. W tym e-mailu, ale najpóźniej przy dostawie towaru, warunki umowy zostaną wysłane do klienta na trwałym nośniku danych (e-mail lub wydruk papierowy). Tekst umowy jest przechowywany zgodnie z ochroną danych.

Umowa zawierana jest w języku niemieckim.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumenci co do zasady mają ustawowe prawo odstąpienia od umowy przy zawieraniu transakcji sprzedaży na odległość, o czym sprzedawca informuje zgodnie z poniższym wzorem ustawowym.

 

unieważnienie

wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Carrera Toys Gesellschaft m.b.H., Rennbahn Allee 1, 5412 Puch bei Salzburg, Austria, numer telefonu: +43/662/88921-333, numer faksu: +43/662/88921-510, adres e-mail: shop@carrera-toys.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (np.B. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odwołania.

 

Skuteczność odwołania

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Tobą; w żadnym wypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty za tę spłatę.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar natychmiast, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Nie musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana obchodzeniem się z Tobą, która nie jest konieczna do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

5. Ceny i płatności

Wszystkie ceny w sklepie internetowym są w euro i zawierają obowiązujący ustawowy podatek od wartości dodanej, w tym koszty opakowania i / lub wysyłki. Jeśli poniesiono koszty pakowania i / lub wysyłki, zostaną one obliczone i pokazane oddzielnie przez CTG. Klient ma do dyspozycji metody płatności wyświetlane na końcu procesu zamówienia zgodnie z jego wyborem, a mianowicie płatność kartą kredytową, PayPal lub Klarna. Dostępne metody płatności mogą się różnić w zależności od kraju. W przypadku płatności kartą kredytową zostanie ona naliczona w momencie wysyłki towaru. Do czasu wysłania zamówienia kwota faktury zostanie zarezerwowana na twojej karcie.

Dodatkowe warunki zakupu fakturowego i ratalnego

płaty można również dokonywać (częściowo) za pomocą bonów. W przypadku płatności bonem podarunkowym lub promocyjnym należy zwrócić uwagę na postanowienia w ust. 6 ff.

6. Bony upominkowe i promocyjne

Zazwyczaj oferujemy bony upominkowe i promocyjne. Bony upominkowe to kupony, które można kupić. Kupony promocyjne to kupony, których nie można kupić, ale które wydajemy w ramach kampanii reklamowych o określonym okresie ważności.

Uwasz uwagę, że do bonów podarunkowych i promocyjnych obowiązują inne warunki. Ponadto kuponów podarunkowych i promocyjnych nie można zrealizować na wszystkie modele sprzedaży.

7. Realizacja kuponów promocyjnych

vouchery (vouchery, których nie można kupić, ale które wystawiamy w ramach kampanii reklamowych o określonym okresie ważności) są ważne tylko przez określony czas i mogą być wykorzystane tylko raz w ramach procesu zamówienia. Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z kampanii voucherowej.

Wzmacnia towaru może być w indywidualnych przypadkach powiązana z minimalną wartością zamówienia. Ze względów administracyjnych nie jest możliwe zwrócenie pozostałego kredytu.

voucherów można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze potrącenie nie jest możliwe. Saldo kuponu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani w odsetkach.

Voucher promocyjny nie może być przekazywany osobom trzecim. Wiele kuponów promocyjnych nie może być ze sobą łączonych.

Jeśli saldo kuponu promocyjnego nie jest wystarczające dla zamówienia, różnicę można zrekompensować oferowanymi opcjami płatności.

Voucher promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli towar zostanie zwrócony w całości lub w części, pod warunkiem, że kupon promocyjny został wydany w ramach promocji i nie zostało za niego wypłacone żadne wynagrodzenie.

Po zamówieniu kilku towarów masz możliwość dokonania częściowego odwołania. Jeśli w ramach zamówienia wykorzystano kupon promocyjny, wartość przechowywanych towarów może być mniejsza niż wartość kuponu promocyjnego. W takim przypadku zwrot ceny zakupu za zwrócony towar (towary) doprowadziłby do pośredniej płatności bonu promocyjnego. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię pierwotną ceną zakupu towarów, które przechowujesz.

8. Realizacja bonów podarunkowych

kupony podarunkowe (kupony, które można kupić) można wymienić na zakup przedmiotów Carrera. Nie można ich jednak wykorzystać do zakupu dodatkowych bonów podarunkowych.

Spład bonu podarunkowego nie jest wypłacany w gotówce ani w odsetkach.

faktury i kredyty można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Bony upominkowe i kredyty nie mogą zostać przyznane z mocą wsteczną.

Kup bonu podarunkowego może zostać anulowany przez nasz dział obsługi klienta tylko wtedy, gdy bon upominkowy nie został jeszcze zrealizowany. Bon upominkowy uznaje się za zrealizowany, jeśli został częściowo lub całkowicie potrącony z zamówieniem.

Jeśli saldo bonu podarunkowego nie jest wystarczające dla zamówienia, różnica może zostać zrekompensowana oferowanymi opcjami płatności.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty, kradzieży lub nieczytelności bonów podarunkowych, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Voucher upominkowy można przenosić. Wykorzystanie bonów do celów komercyjnych jest niedozwolone. Powielanie, edytowanie lub manipulowanie kuponami jest również niedozwolone.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy kupna przez klienta, nowy voucher zostanie wydany klientowi po odwróceniu transakcji, co odpowiada zrealizowanemu kuponowi pod względem wartości i innych warunków realizacji. Jeśli tylko część ceny zakupu została zapłacona takim kuponem, KTG oczywiście zwróci dodatkową płatność dokonaną przez klienta w całości przy użyciu tych samych środków płatności, które klient wykorzystał do pierwotnej transakcji.

9. Wysyłka

Dostawa jest dokonywana pocztą jako standardowa dostawa. Ryzyko wysyłki ponosi sprzedawca, jeśli klient jest konsumentem.

Produkty prezentowane w sklepie internetowym są natychmiast gotowe do wysyłki, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w odpowiednim opisie produktu. Czas dostawy wynosi 3 dni robocze, chyba że na stronie internetowej nie wskazano żadnego lub żadnego odbiegającego czasu dostawy. Czas dostawy liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia, pod warunkiem, że cena zakupu zostanie zapłacona z góry (z wyjątkiem zakupu na konto).

Istnieją następujące ograniczenia dostawy:

dostawa odbywa się wyłącznie do następujących krajów

Austria, Niemcy, Belgia, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Chorwacja, Polska, Rumunia, Szwecja, Czechy, Węgry, Dania, Monako, Grecja, Cypr, Malta, Bułgaria, Litwa

10. Gwarancja

Gwarancja udzielana jest zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ustawowa gwarancja obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu. Podkreśla się, że niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta w przypadku wad towaru i że korzystanie z tych praw jest bezpłatne. Istnieje to tylko pod następującymi warunkami:

·         Gwarancja obejmuje możliwe do wykazania wady materiałowe lub produkcyjne, które istniały w momencie zakupu produktu Carrera. Wyłączone jest roszczenie gwarancyjne dotyczące części zużywających się (takich jak .B szlifierki), uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą/użytkowaniem lub w przypadku interwencji zewnętrznej.

·           Zabawka została potraktowana zgodnie z instrukcją obsługi i używana zgodnie z przeznaczeniem.

·         Uszkodzenia/usterki nie są spowodowane siłą wyższą lub zużyciem eksploatacyjnym.

·         Naprawa może być przeprowadzona wyłącznie przez Carrera Toys Gesellschaft m.b.H. lub autoryzowaną przez nią firmę.

·         W ramach niniejszej gwarancji, według uznania Carrera Toys Gesellschaft m.b.H., produkt Carrera jako całość lub tylko wadliwe części zostaną wymienione lub równoważny zamiennik zostanie przyznany.

·         Koszty transportu, pakowania i podróży oraz szkody, za które odpowiada kupujący, są wyłączone z gwarancji. Są one ponoszone przez kupującego.

·         Roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane tylko przez pierwszego nabywcę produktu Carrera.

Właścicie wypełniona karta gwarancyjna znajduje się w każdym opakowaniu produktu Carrera. Musi to być wysłane wraz z wadliwym produktem Carrera, paragonem zakupu / fakturą / paragonem. Karta nie może być zmieniana na własny rachunek i nie może być wymieniona.

Więcej informacji na temat zwrotów gwarancyjnych można znaleźć na stronie www.carrera-toys.com/Garantie.

W przypadku wadliwego towaru należy skontaktować się z działem obsługi klienta Carrera Toys pod numerem infolinii sklepu +43-662-88921-333 / +49-911-7099-333 (dla dzwoniących z DE) od poniedziałku do czwartku (dni powszednie) od 9.m. do 15.m i piątek od 9.m. do 12:.m 00 (w dni powszednie).

Wymagany mogą być wysyłane wyłącznie za pomocą etykiet zwrotnych.

Carrera Toys GmbH, Sklep internetowy Retoure, Handelszentrum 6, 5101 Bergheim, Austria

 

Zwroty z Niemiec: Aby otrzymać etykietę zwrotną lub wydrukować ją samodzielnie, kliknij poniższy link. Wpisz notatkę "RETOURE" i numer referencyjny / numer zamówienia w polu Referencje klienta.

 

Wszystkie inne zwroty:

Słonięcia należy przesłać za pomocą etykiety zwrotnej GLS. Aby otrzymać etykietę zwrotną lub móc wydrukować ją samodzielnie, kliknij poniższy link. Wpisz dopisek "RETURN" w polu Powód zwrotu.

11. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność KTG za szkody lub daremne wydatki – niezależnie od podstawy prawnej – występuje tylko wtedy, gdy szkoda lub daremne wydatki zostały spowodowane przez KTG lub pomocnika KTG przez zawinione naruszenie istotnego zobowiązania umownego lub jest spowodowane rażącym zaniedbaniem lub umyślnym naruszeniem obowiązków przez KTG lub pomocnika KTG. Istotne zobowiązania umowne to wszystkie zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient regularnie polega i może polegać. W przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego przez KTG lub pomocnika KTG, bez rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, odpowiedzialność KTG jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli odpowiedzialność KTG jest obowiązkowa na podstawie przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt lub jeśli roszczenia są dochodzone wobec KTG wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

 

Odpowiedzialność za towary z elementami cyfrowymi, a także za usługi cyfrowe, które konsument otrzymuje te aktualizacje w okresach określonych w § 7 ust. 2 VGG – po uprzednim poinformowaniu – które są niezbędne do dalszej zgodności towarów lub usługi cyfrowej z umową, jest niniejszym wyłączona. Obowiązek przedsiębiorcy do aktualizacji konsumenta jest wyraźnie wyłączony.

12. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje to konsumentom możliwość rozstrzygania sporów związanych z ich zamówieniem online początkowo bez udziału sądu. Dostęp do platformy rozstrzygania sporów można uzyskać pod linkiem zewnętrznym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Nasz adres e-mail to: shop@carrera-toys.com

Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem arbitrażowym.

13. Zastrzeżenie własności

Do momentu pełnej płatności dostarczony produkt pozostaje własnością CTG.

14. Postanowienia końcowe

Umowa ta podlega wyłącznie prawu austriackiemu, z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.). Jednak ten wybór prawa nie pozbawia konsumenta ochrony bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

Jeśli poszczególne postanowienia są lub staną się nieważne, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia. Zamiast nieważnego postanowienia stosuje się odpowiednie przepisy ustawowe.

 

Status: listopad 2021 r