We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

>>> Ogólne warunki zakupu na konto (LINK)
>>> Dodatek do Polityki prywatności dotyczącej zakupu na koncie (LINK)

 

We, Carrera Toys GmbH (CARRERA), jesteśmy zadowoleni z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. W poniższych postanowieniach informujemy o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych na tej stronie internetowej, a także w kontekście oferowanych przez nas usług. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to w szczególności imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności przed skorzystaniem z tej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania części niniejszej polityki prywatności według własnego uznania i wymogów prawnych. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności pod kątem zmian.

1. Przetwarzanie danych w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej

Kiedy uzyskujesz dostęp do treści naszej strony internetowej, dane połączenia są przesyłane na nasz serwer internetowy. Te dane połączenia obejmują:

 

 • • adres IP (adres protokołu internetowego) poszczególnych użytkowników,
 • • datę i godzinę złożenia wniosku,
 • • adres URL strony odsyłającej,
 • • Numery wyrobów, takie jak e.B. UDID (niepowtarzalny identyfikator urządzenia) i porównywalne numery urządzeń, informacje o urządzeniu (e.B. typ urządzenia) i
 • • typ przeglądarki /version.

 

Ten dane połączenia nie są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat osoby użytkownika ani nie są łączone z danymi z innych źródeł danych, ale służą do udostępniania strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Najpóźniej po 7 dniach dane zostaną zanonimizowane poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny.

2. Przetwarzanie danych na żądanie

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. Nie jesteś zobowiązany do uzyskania dostępu do tej strony internetowej ani podawania jakichkolwiek danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak wymagane, w celu .B, w celu otrzymywania biuletynów lub w przypadku rejestracji. Jeśli nie podasz nam żadnych danych osobowych do celów wymienionych poniżej, możesz nie być w stanie korzystać z funkcji tej witryny lub niektórych z tych usług.

2.1. Serwis dealera "Portal B2B"

Jeśli zarejestrujesz się u nas jako dealer i skorzystasz z serwisu dealerskiego lub portalu B2B na naszej stronie internetowej, Twoje dane będą przez nas przetwarzane w tym celu. Szczegóły dotyczące portalu B2B można znaleźć w instrukcjach w naszym portalu pod https://carrera-toys.com/dealer-portal. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit.b RODO.

2.2. Newsletter

Jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę, otrzymają Państwo nasz newsletter. Aby otrzymywać nasz newsletter, wystarczy podać swój adres e-mail. Wprowadzanie wszelkich dodatkowych informacji o Tobie jest dobrowolne, odpowiednio oznaczone (*) i służy wyłącznie personalizacji newslettera dla Ciebie. Aby zapisać się do naszego newslettera, stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po Rejestracji wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której prosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 24 godzin, Twoje dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po miesiącu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Niewyrażenie zgody spowoduje jedynie, że nie będziesz otrzymywać biuletynu e-mail. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link umożliwiający skorzystanie z odwołania. Alternatywnie możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, e.B. pocztą elektroniczną na adres (shop-carrera-toys.de). W ramach rejestracji do newslettera przechowujemy również Twój adres IP i czas rejestracji, aby móc wypełnić nasz obowiązek dokumentacji prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.c RODO.

2.3. Rejestracja jako klient

Jeśli chcesz zarejestrować się u nas jako klient, zbierzemy od Ciebie niezbędne obowiązkowe informacje (imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, hasło), które są odpowiednio oznaczone (*). Wprowadzanie wszelkich dodatkowych informacji o Tobie jest dobrowolne.

 

Rejestracja nie jest konieczna, ale ułatwia proces zamawiania w przypadku przyszłych zamówień, ponieważ możesz ponownie wykorzystać dane, które już zapisałeś. Alternatywnie możesz złożyć zamówienie jako gość. W takim przypadku, z wyjątkiem hasła, zbieramy od Ciebie te same dane, co podczas rejestracji. Jednak te dane nie są przechowywane na koncie klienta dla Ciebie, więc nie masz dostępu do konta klienta.

 

Po rejestracji logowanie odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Zawsze upewnij się, że zrezygnujesz z subskrypcji przed opuszczeniem strony internetowej.

 

W przypadku korzystania z hasła należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na przykład hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków i, jeśli to możliwe, zawsze powinno składać się z kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Problematyczne są trywialne hasła, takie jak "ABC" lub sekwencje klawiatury (e.B. "qwert" lub "asdfgh"), wszelkiego rodzaju imiona (takie jak przyjaciele, znajomi, koledzy, członkowie rodziny, zwierzęta domowe), nazwy miast i budynków, postacie komiksowe, marki samochodów, tablice rejestracyjne samochodów, terminy, daty urodzenia, numery telefonów, wspólne skróty itp. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Należy pamiętać, że w przypadku odwołania, wszelkie zebrane punkty bonusowe zostaną anulowane bez wymiany. Ponadto Twój adres IP i czas rejestracji są przez nas przechowywane w ramach rejestracji. Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

2.4. Login

dostęp do konta klienta. Logowanie odbywa się poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła.

 

dane logowania muszą być ściśle poufne. Jeżeli mimo to doszło do transferu, na przykład w celu umożliwienia dostępu do niektórych zasobów danych osobom trzecim w nagłych wypadkach, hasło musi zostać natychmiast zmienione. Dla własnego bezpieczeństwa zabronione jest ponowne używanie haseł, które zostały już użyte.

 

A ponadto Twój adres IP i czas dostępu są przez nas przechowywane w ramach logowania. Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

 

Ustawiamy również plik cookie sesji za każdym razem, gdy się logujesz. Ten plik cookie sesji zapobiega automatycznemu wylogowaniu podczas aktywnego korzystania z konta lub powiązanych usług. Po odpowiednim wylogowaniu plik cookie sesji jest automatycznie usuwany w ciągu kilku minut.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO oraz, jeśli dotyczy Państwa stosunku umownego, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b i/lub f RODO.

2.5. Lista życzeń

Jeśli jesteś klientem (patrz para. 2.4.), możesz dodać poszczególne produkty ze sklepu do swojej listy życzeń. Dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji, możesz uzyskać dostęp do tej listy życzeń i zobaczyć wszystkie dodane produkty. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Gdy zrezygnujesz z subskrypcji jako klient, lista życzeń zostanie automatycznie usunięta.

2.6. Członkostwo w Klubie Carrera

Jeśli chcesz zarejestrować się u nas jako członek Carrera Club, musisz najpierw zamówić członkostwo w sklepie na określony czas. Następnie zbieramy od Ciebie niezbędne obowiązkowe informacje (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, hasło), aby móc wysłać Ci na przykład kartę członkowską lub prezenty.B. Należy pamiętać o ograniczeniach wiekowych dotyczących zakupów jako członek Carrera Club.


Po rejestracji logowanie odbywa się poprzez wpisanie nazwy użytkownika i hasła klubu na https://www.carreraclub.com/. Zawsze pamiętaj, aby zrezygnować z subskrypcji przed opuszczeniem strony internetowej.

Podczas korzystania z hasła należy zwrócić uwagę na odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na przykład hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków i, jeśli to możliwe, zawsze powinno składać się z kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Pod tym względem trywialne hasła, takie jak "ABC" lub sekwencje klawiatury (e.B. "qwert" lub "asdfgh"), wszelkiego rodzaju imiona (takie jak przyjaciele, znajomi, koledzy, członkowie rodziny, zwierzęta domowe), nazwy miast i budynków, postacie komiksowe, marki samochodów, tablice rejestracyjne, terminy, daty urodzenia, numery telefonów, wspólne skróty itp.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.b RODO. Ponadto Twój adres IP i czas rejestracji są przez nas przechowywane w ramach rejestracji. Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

2.7. Zamawianie w sklepie

Jeśli złożysz u nas zamówienie, będziemy przetwarzać następujące dane od Ciebie:

 • • Dane rejestracyjne z konta klienta lub Twoje dane gości,
 • • Dane dotyczące zakupu (zamówienie/koszyk),
 • • Dane dotyczące płatności (metoda płatności, dane konta i karty kredytowej, adresy rozliczeniowe)

Obsługiwanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit.b RODO.

2.8. Loterie

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie oferowanym przez nas za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest najpierw założenie konta. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu. Po zakończeniu konkursu dane te lub konto zostaną usunięte, pod warunkiem, że nie ma ustawowych obowiązków przechowywania. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Niewyrażenie zgody będzie oznaczało jedynie, że nie będziesz mógł wziąć udziału w konkursie. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

3. Przetwarzanie danych w celu dostosowania strony internetowej do potrzeb i śledzenia

Aby uczynić korzystanie z naszej strony internetowej jak najbardziej przyjemnym dla Ciebie, korzystamy z tak zwanych systemów śledzenia sieci. W tym celu zwykle wykorzystywane są pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwera internetowego do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym komputera. Dzięki temu możemy rozpoznać urządzenie, z którego korzystasz podczas korzystania z naszego sklepu. W ten sposób możliwe jest dla nas określenie.B czy jesteś zalogowany, masz aktywny koszyk i jaką zawartość ma koszyk. Sesyjne pliki cookies wykorzystywane do korzystania ze sklepu są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojego urządzenia podczas następnej wizyty.


Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie w przeglądarce i mieć możliwość usunięcia ich z dysku twardego w dowolnym momencie. Możesz jednak również zapobiec ustawianiu niektórych plików cookie za pośrednictwem przeglądarki (np.B. pliki cookie stron trzecich), na przykład jeśli chcesz zapobiec śledzeniu w sieci. Więcej informacji można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że możesz również zainstalować wtyczkę w swojej przeglądarce, aby chronić swoją prywatność, która oferuje możliwość zapobiegania śledzeniu - e.B. AdBlock, Ghostery lub NoScript (proszę zwrócić uwagę na informacje o ochronie danych odpowiedniego dostawcy wtyczki).

Na koniec zwracamy uwagę, że jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane, nie wszystkie funkcje tej strony internetowej mogą być w pełni wykorzystywane.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest następująca, o ile w poniższych postanowieniach w ust. 3.1.ff. nie pokazano inaczej, niż art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes leży w dostosowanym do potrzeb projekcie strony internetowej.

3.1 Zgoda na pliki cookie z Cookiebot

W celu administrowania Twoją zgodą na korzystanie z narzędzi śledzących, używamy technologii zgody na pliki cookie "Cookiebot" firmy Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania; Strona internetowa: https://www.cookiebot.com/de/ (dalej "Cybot"). W tym kontekście, oprócz danych połączenia, udzielenie lub odrzucenie Twojej zgody lub cofnięcie zgody zostanie przesłane do Cybot. Aby móc dokonać odpowiedniego przypisania, Cybot ustawia również plik cookie w Twojej przeglądarce. Cybot służy do uzyskiwania prawnie wymaganych zgód na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.c RODO.

3.2. Google Analytics

Nasza strona korzysta z narzędzia śledzącego "Google Analytics". Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę prawa irlandzkiego z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). To narzędzie do śledzenia pomaga nam uczynić stronę internetową bardziej interesującą dla Ciebie i poprawić wrażenia użytkownika. Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane w pseudonimowych profilach użytkowników. W tym celu mogą być również wykorzystywane pliki cookie. Ponadto dane z różnych urządzeń, sesji i interakcji mogą być powiązane z tak zwanym "identyfikatorem użytkownika". Wygenerowane informacje są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zwracamy uwagę, że Google Analytics został rozszerzony na naszej stronie internetowej o funkcję "anonymizeIp". W rezultacie Twój adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a dopiero potem przesłany na serwer Google w USA. W naszym imieniu Google wykorzysta otrzymane informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Pseudonimizowane profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej zgody.


Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics, odwiedź:
https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de

Należy pamiętać, że Google ma również niezależny dostęp do danych zebranych za pośrednictwem Google Analytics i może również wykorzystywać te dane do własnych celów. Na przykład Google może powiązać te dane z innymi danymi o Tobie, takimi jak historia wyszukiwania, konto osobiste, dane o użytkowaniu z innych urządzeń i wszelkie inne dane, które Google ma o Tobie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie. Należy pamiętać, że Google to firma z USA. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym zagrożenia dla ochrony danych. Na przykład.B pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. Nowe standardowe klauzule ochrony danych UE zostały uzgodnione jako odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony podczas przekazywania danych.

3.3. YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube obsługiwanej przez Google. Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, którą z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Należy pamiętać, że dostawcą jest firma z USA. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym zagrożenia dla ochrony danych. Na przykład.B pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. Jeśli nadal chcesz wyrazić zgodę na korzystanie z tego narzędzia, możesz wybrać to za pomocą banera cookie.


Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3.4. Facebook Pixel

Tzw. "piksel Facebooka" integruje niewidoczny piksel Facebooka na naszej stronie internetowej, który jest używany do analizy zachowań online każdego odwiedzającego witrynę przez Facebooka (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia). Piksel Facebooka umożliwia przesyłanie danych klientów, takich jak .B imię, nazwisko, adres e-mail itp. do Facebooka i wzbogacanie ich o istniejące dane śledzenia. Umożliwia to zbieranie danych od użytkowników innych niż Facebook lub rejestrowanie użytkowników, którzy nie są zalogowani do Facebooka podczas odwiedzania strony internetowej. W rezultacie odwiedzający stronę internetową są śledzeni za pośrednictwem Facebooka, co celowo uniemożliwia przechowywanie plików cookie stron trzecich. Na przykład, jeśli umieścisz pojazd w koszyku i anulujesz proces zakupu, Facebook otrzyma te informacje. Następnie mamy możliwość zwrócenia się do Ciebie konkretnie na Facebooku z reklamą. Za pomocą piksela Facebooka możliwe jest jednak również pozyskanie nowych klientów i zwrócenie się do nowych osób, które przypominają odwiedzających witrynę.


Oprócz nas za przetwarzanie danych odpowiada również sam Facebook. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Facebook Data Usage Policy . Szczegółowe informacje i szczegóły dotyczące piksela Facebooka i jego działania można znaleźć w pomoc obszarze Facebook.

 

O ile jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z Facebookiem w rozumieniu art. 26 RODO za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W takim przypadku możesz dochodzić swoich praw (patrz sekcja 10) co do zasady zarówno przeciwko nam, jak i przeciwko Facebookowi. Jednak Facebook służy jako pierwszy punkt kontaktowy. Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych.

Tącz to można wyświetlić pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

 

Naszą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie. Należy pamiętać, że Facebook jest firmą z USA. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym zagrożenia dla ochrony danych. Na przykład.B pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. Jeśli nadal chcesz wyrazić zgodę na korzystanie z tego narzędzia, możesz wybrać to za pomocą banera cookie.

4. Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, takich jak.B. do strony internetowej Carrera Club lub do sieci społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Strony te są częściowo obsługiwane przez nas, a częściowo przez strony trzecie. Jeśli skorzystasz z linków, w tym drugim przypadku informacje mogą zostać przekazane tym stronom trzecim. Cel i zakres gromadzenia danych przez strony internetowe osób trzecich, a także dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tam Danych, a także Twoje prawa w tym zakresie i opcje ustawienia w celu ochrony Twojej prywatności, można znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych operatorów.

5. Przekazywanie danych

Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim lub innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usług, jeśli wyraziłeś na to zgodę, jeśli istnieje obowiązek prawny lub jeśli przekazanie danych jest dozwolone na innej podstawie prawnej. Dane są przekazywane na przykład odpowiedniemu dostawcy usług płatniczych lub spedycyjnych, dostawcy usług w celu świadczenia usług marketingowych (np.B. e-mail marketing), dostawcom usług technicznych lub – w przypadku transakcji korporacyjnej – zainteresowanym stronom/nabywcom itp. W razie potrzeby zawarliśmy z odbiorcami Twoich danych umowy o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 RODO.

 

Proszę również zwrócić uwagę na odrębne przepisy dotyczące ochrony danych zawarte w metody płatności.

 

PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/home

Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

VISA: www.visaeurope.com

MasterCard: https://www.mastercard.de/de-de.html

Stripe: https://stripe.com/de/privacy

6. Wystąpienia w mediach społecznościowych
6.1 Przetwarzanie danych przez CARRERA i podstawa prawna

Nasze obecność w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing i Instagram) służy informowaniu Cię o CARRERA, a także o nowych osiągnięciach, usługach i produktach od nas. W zależności od oferty danego dostawcy, masz e.B. możliwość różnych interakcji (komentowanie, rekomendacja itp.) e.B. w związku z naszą obecnością w mediach społecznościowych. Interakcja z użytkownikiem jest dla nas ważnym kryterium prowadzenia ukierunkowanego marketingu. W ten sposób możemy określić np. .B., które wpisy są korzystnie czytane. W związku z tym wykorzystujemy również statystyki określone przez dostawców w tym zakresie do naszych własnych celów. Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkowników, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega wówczas w szczególności na ukierunkowanych informacjach/reklamach. Zostaniesz poinformowany oddzielnie przez dostawców o podstawie prawnej, na podstawie której dostawcy przetwarzali Twoje dane do własnych celów.

6.2 Wspólna odpowiedzialność

W indywidualnych przypadkach jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z dostawcami mediów społecznościowych za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W takim przypadku możesz dochodzić swoich praw (patrz sekcja 10) zarówno przeciwko nam, jak i przeciwko .dem dostawcy mediów społecznościowych. Jednak pierwszym punktem kontaktowym jest dostawca mediów społecznościowych.


Zawarliśmy umowę z Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (Facebook) o wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to przetwarzania tzw. "danych insights". Są to statystyki stron, w szczególności dotyczące interakcji użytkowników Facebooka. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych aplikacji Insights, zobacz tutaj. Z naszą umową z Facebookiem można zapoznać się pod adresem: Link 

W odniesieniu do okresu przechowywania danych przetwarzanych przez Ciebie do naszych własnych celów, odsyłamy do naszych wyjaśnień w ust. 8. Nawiasem mówiąc, należy pamiętać o przepisach o ochronie danych danego dostawcy mediów społecznościowych.

7. Przekazywanie danych do krajów spoza UE

O ile jest to konieczne do naszych celów, przekazujemy również Twoje dane odbiorcom spoza UE, jeśli wyraziłeś na to zgodę, jeśli istnieje obowiązek prawny lub jeśli przekazanie danych jest dozwolone na innej podstawie prawnej. W ramach przetwarzania danych Twoje dane będą również przekazywane odbiorcom, którzy mają siedzibę w USA. Odpowiedni poziom ochrony danych zapewnia zawarcie tzw. standardowych klauzul umownych UE. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym zagrożenia dla ochrony danych. Na przykład.B pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. Ponadto, w odniesieniu do podstawy prawnej przekazywania danych, odsyłamy do art. 49 RODO.

8. Czas przechowywania danych osobowych / Kryteria określania czasu trwania

Za zasadą, Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów przetwarzania, w przypadku sprzeciwu nie ma istotnych uzasadnionych podstaw sprzeciwu CARRERA lub w przypadku odwołania nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.


W niektórych przypadkach, np.B. jeśli istnieje ustawowy obowiązek przechowywania, Twoje dane osobowe nie zostaną natychmiast usunięte, ale początkowo zablokowane.

9. Środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych

Ochronimy Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub zniszczeniem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. Nasi pracownicy i wszystkie osoby zaangażowane w przetwarzanie danych są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych i poufnego obchodzenia się z danymi osobowymi. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni.


Aby chronić dane osobowe naszych użytkowników, stosujemy bezpieczną metodę transmisji online, tak zwaną transmisję "Secure Socket Layer" (SSL). Można to rozpoznać po tym, że na komponencie adresu http:// wyświetlany jest symbol "s" ("https://") lub zielony, zamknięty symbol kłódki. Klikając na ikonę, otrzymasz informację o zastosowanym certyfikacie SSL. Wyświetlanie symbolu zależy od używanej wersji przeglądarki. Szyfrowanie SSL zapewnia zaszyfrowaną i kompletną transmisję danych.

10. Twoje prawa

W kontekście wymogów prawnych masz ogólne prawo do Carrera

 

 • • Potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane przez Carrera,
 • • Informacje o tych danych i okolicznościach przetwarzania,
 • • Korekta, jeśli te dane są nieprawidłowe,
 • • Usunięcie, o ile nie ma uzasadnienia dla przetwarzania i nie ma obowiązku ich przechowywania (już),
 • • Ograniczenie przetwarzania w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa,
 • • Sprzeciw w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f. RODO oraz
 • • Przekazywanie Twoich danych osobowych – o ile je podałeś – Tobie lub stronie trzeciej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

 

O ile przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, w wyniku czego przetwarzanie Twoich danych osobowych stanie się niedopuszczalne w przyszłości. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

 

Proszę skierować swoją konkretną prośbę na piśmie lub pocztą elektroniczną do naszego inspektora ochrony danych z jasną opcją identyfikacji:

 

crupna LEGAL

dr Karsten Krupna

Am Sandtorkai 77

20457 Hamburg

 

E-mail: datenschutz@carrera-toys.com

 

O ile przetwarzamy Twoje dane na zasadzie wspólnej odpowiedzialności w rozumieniu art. 26 RODO ze stronami trzecimi, strona trzecia jest centralnie odpowiedzialna za wykonywanie wszystkich praw osób, których dane dotyczą. Możesz jednak dochodzić swoich praw przeciwko nam. Na koniec chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Austriacki Urząd Ochrony Danych, Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń, dsb@dsb.gv.at).

11. Brak zautomatyzowanej decyzji indywidualnej

Niekorzystujemy Twoich danych osobowych do zautomatyzowanych indywidualnych decyzji.

12. Zmiany w Polityce Prywatności

Nowościowe wymogi prawne, decyzje biznesowe lub rozwój techniczny mogą wymagać zmian w naszej polityce prywatności. Oświadczenie o ochronie danych zostanie następnie odpowiednio dostosowane. Zawsze możesz znaleźć najnowszą wersję na naszej stronie internetowej.