We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
Fallback Image

Polityka prywatności

My, Carrera Toys GmbH ("Carrera/my"), jesteśmy zadowoleni z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. W poniższych postanowieniach informujemy o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych na tej stronie internetowej oraz w kontekście oferowanych przez nas usług.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to w szczególności imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania części niniejszej polityki prywatności według własnego uznania i zgodnie z wymogami prawa. Dlatego prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności pod kątem zmian.

1. Przetwarzanie danych w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej

Za każdym razem, gdy odwiedzane są treści na naszej stronie internetowej, dane połączenia są przesyłane do naszego serwera internetowego. Te dane połączenia obejmują:

 

  adres
 • IP (adres protokołu internetowego) poszczególnych użytkowników,
 • datę i godzinę złożenia wniosku,
 • adres URL strony odsyłającej,
 • Numery urządzeń,
 • takie jak UDID (Unique Device Identifier) i porównywalne numery urządzeń, informacje o urządzeniu (np. typ urządzenia), a także
 • typ/wersja przeglądarki.

 

Te dane połączenia nie są wykorzystywane do

wyciągania wniosków na temat osoby użytkownika ani łączone z danymi z innych źródeł danych, ale są wykorzystywane do udostępniania strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Art. 6 – Ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Najpóźniej po 7 dniach dane są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny.

2. Przetwarzanie danych na żądanie

Co do zasady możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Nie jesteś zobowiązany do uzyskania dostępu do tej strony internetowej ani do podania jakichkolwiek danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne, na przykład w celu otrzymywania biuletynów lub w przypadku rejestracji. Jeśli nie podasz nam danych osobowych do celów wymienionych poniżej, możesz nie być w stanie korzystać z funkcji tej strony internetowej lub poszczególnych usług.

2.1. Obsługa dealerska "Portal B2B"

Jeśli zarejestrujesz się u nas jako dealer i skorzystasz z usługi dealerskiej lub portalu B2B na naszej stronie internetowej, Twoje dane będą przez nas przetwarzane w tym celu. Szczegóły dotyczące portalu B2B można znaleźć w instrukcji na naszym portalu pod https://carrera-toys.com/dealer-portal.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

2.2. Newsletter

Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę, będziesz otrzymywać nasz biuletyn. Aby otrzymywać nasz newsletter, wystarczy podać swój adres e-mail. Podanie wszelkich dodatkowych informacji o Tobie jest dobrowolne, oznaczone odpowiednio (*) i służy wyłącznie personalizacji newslettera dla Ciebie.

 

Aby zapisać się do naszego newslettera, korzystamy z tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której poprosimy Cię o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać biuletyn. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 24 godzin, Twoje informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po miesiącu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Jedyną konsekwencją braku zgody jest to, że nie będziesz otrzymywać biuletynu e-mail. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Aby skorzystać z odwołania, na końcu każdego biuletynu znajduje się link. Alternatywnie możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, np. wysyłając wiadomość e-mail do shop@carrera-toys.com.

Kiedy rejestrujesz się do newslettera, przechowujemy również Twój adres IP i czas rejestracji, aby móc wypełnić nasz obowiązek dokumentacyjny prawny. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 § 1 zdanie 1 lit. c RODO.

2.3. Rejestracja jako klient

Jeśli chcesz zarejestrować się u nas jako klient, zbierzemy od Ciebie niezbędne obowiązkowe informacje (imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, hasło), które są odpowiednio oznaczone (*). Podanie jakichkolwiek dodatkowych informacji o Tobie jest dobrowolne.

Rejestracja nie jest konieczna, ale ułatwi proces zamawiania dla przyszłych zamówień, ponieważ możesz ponownie wykorzystać dane, które już zapisałeś. Alternatywnie możesz złożyć zamówienie jako gość. W takim przypadku zbieramy od Ciebie te same dane, z wyjątkiem hasła, jak podczas rejestracji. Dane te nie są jednak przechowywane na koncie klienta, więc nie masz dostępu do konta klienta.

Po rejestracji możesz się zalogować, podając swój adres e-mail i hasło. Zawsze upewnij się, że wylogowałeś się przed opuszczeniem strony internetowej.

Korzystając z hasła, należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na przykład hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków i, jeśli to możliwe, zawsze składać się z kombinacji liter pisanych wielkimi i małymi literami, cyfr i znaków specjalnych. W związku z tym problematyczne są trywialne hasła, takie jak "ABC" lub sekwencje klawiatur (np. "qwert" lub "asdfgh"), wszelkiego rodzaju imiona (np. przyjaciele, znajomi, koledzy, członkowie rodziny, zwierzęta domowe), nazwy miast i budynków, postacie z kreskówek, marki samochodów, tablice rejestracyjne, terminy, daty urodzenia, numery telefonów, popularne skróty itp.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. Należy pamiętać, że w przypadku odwołania, wszelkie zebrane punkty bonusowe zostaną utracone bez wymiany.

Ponadto Twój adres IP i czas rejestracji będą przez nas przechowywane w ramach procesu rejestracji. Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Art. 6 – Ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

2.4. Login

Jeśli jesteś zarejestrowany jako klient, masz dostęp do swojego konta klienta za pośrednictwem funkcji logowania na tej stronie internetowej. Logowanie odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

Dane logowania muszą być ściśle tajne. Jeśli mimo to doszło do transferu, na przykład w celu umożliwienia dostępu do niektórych baz danych stronom trzecim w sytuacji awaryjnej, hasło musi zostać natychmiast zmienione. Dla własnego bezpieczeństwa zabronione jest ponowne używanie haseł, które zostały już użyte.

Ponadto Twój adres IP i czas dostępu będą przez nas przechowywane w ramach logowania. Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

Za każdym razem, gdy się logujemy, ustawiamy również sesyjny plik cookie. Ten sesyjny plik cookie zapobiega automatycznemu wylogowaniu podczas aktywnego korzystania z konta lub powiązanych usług. Po wylogowaniu sesyjny plik cookie jest automatycznie usuwany w ciągu kilku minut.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO oraz,

jeśli dotyczy to Państwa stosunku umownego, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b i/lub f RODO.

2.5. Lista życzeń

Jeśli jako klient (patrz para. 2.4. f.) Jeśli jesteś zalogowany, możesz dodać poszczególne produkty ze sklepu do swojej listy życzeń. Do czasu rezygnacji z subskrypcji będziesz mieć dostęp do tej listy życzeń i zobaczyć wszystkie produkty, które tam dodałeś. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Art. 6 – Ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Gdy anulujesz subskrypcję jako klient, lista życzeń zostanie automatycznie usunięta.

2.6. Zamawianie w sklepie

Kiedy składasz u nas zamówienie, przetwarzamy następujące dane od Ciebie:

 

 • Dane rejestracyjne z konta klienta lub Twoje dane gościa,
 • Dane zakupowe (zamówienie/koszyk),
 • Dane dotyczące płatności (metoda płatności, dane konta i karty kredytowej, adresy rozliczeniowe)

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b DSGVO.

2.7. Konkursy

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie oferowanym przez nas za pośrednictwem strony internetowej, musisz najpierw założyć konto. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia konkursu. Po zakończeniu konkursu dane te lub konto zostaną usunięte, pod warunkiem, że nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a DSGVO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Jedyną konsekwencją braku zgody jest to, że nie będziesz mógł wziąć udziału w konkursie. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

3. Klub Carrera

Dla naszego klubu Carrera zapewniamy oddzielny obszar klubowy na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie danych w związku z naszym Carrera Club opisano w poniższych akapitach.

 

3.1. Rejestracja jako członek Carrera Club

Jeśli chcesz zarejestrować się u nas jako członek klubu, musisz najpierw zamówić członkostwo w naszym sklepie internetowym. Następnie zbierzemy od Ciebie niezbędne obowiązkowe informacje (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, hasło), aby założyć Twoje konto członkowskie, abyś mógł korzystać z przywilejów klubu.

Po rejestracji logowanie odbywa się poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła klubu za pośrednictwem strefy klubu na naszej stronie internetowej. Zawsze upewnij się, że wylogowałeś się przed opuszczeniem strony internetowej.

Korzystając z hasła, należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na przykład hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków i, jeśli to możliwe, zawsze składać się z kombinacji liter pisanych wielkimi i małymi literami, cyfr i znaków specjalnych. W związku z tym problematyczne są trywialne hasła, takie jak "ABC" lub sekwencje klawiatur (np. "qwert" lub "asdfgh"), wszelkiego rodzaju imiona (np. przyjaciele, znajomi, koledzy, członkowie rodziny, zwierzęta domowe), nazwy miast i budynków, postacie z kreskówek, marki samochodów, tablice rejestracyjne, terminy, daty urodzenia, numery telefonów, popularne skróty itp.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy. Podstawą prawną jest Art. 6 § 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Ponadto Twój adres IP i czas rejestracji będą przez nas przechowywane w ramach procesu rejestracji. Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Art. 6 – Ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

3.2 Logowanie

Jeśli jesteś członkiem klubu, masz możliwość skorzystania z funkcji logowania na tej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do oddzielnych informacji lub funkcji w naszym obszarze klubu.

Dane logowania muszą być ściśle tajne. Jeśli mimo to doszło do transferu, na przykład w celu umożliwienia dostępu do niektórych baz danych stronom trzecim w sytuacji awaryjnej, hasło musi zostać natychmiast zmienione. Dla własnego bezpieczeństwa zabronione jest ponowne używanie haseł, które zostały już użyte.

Ponadto Twój adres IP i czas dostępu będą przez nas przechowywane w ramach logowania. Jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

Za każdym razem, gdy się logujemy, ustawiamy również sesyjny plik cookie. Ten sesyjny plik cookie zapobiega automatycznemu wylogowaniu podczas aktywnego korzystania z konta lub powiązanych usług. Po wylogowaniu sesyjny plik cookie jest automatycznie usuwany w ciągu kilku minut.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit.

f RODO oraz, jeśli dotyczy to Państwa stosunku umownego, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

3.3 Konto członkowskie

Jeśli kupiłeś członkostwo w klubie, zostanie utworzone dla Ciebie konto członkowskie, które może być przeglądane przez innych członków klubu. Możesz użyć ustawień, aby wybrać, które informacje o Tobie mają być widoczne dla innych członków klubu. 

Jeśli posiadasz już konto klienta zgodnie z sekcją 2.3 i następnymi, dane z poprzedniego konta klienta zostaną powiązane z Twoim kontem członkowskim. Pozwala to na skorzystanie z przywilejów klubu przy składaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

3.4 Komunikacja z innymi członkami klubu/forum klubu

Jako członek klubu masz możliwość skontaktowania się z innymi członkami klubu za pośrednictwem czatu na naszym forum klubowym. Treść Twoich postów na forum (tekst, zdjęcia lub filmy), a także Twoja nazwa użytkownika są widoczne tylko dla innych członków klubu i administratorów Carrera. Pod tym względem forum klubowe jest zamkniętym obszarem, który jest moderowany i administrowany przez Carrerę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Art. 6 § 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Jeśli posty na forum są również interesujące dla innych klientów Carrera, Carrera poprosi członka klubu, który opublikował post i poprosi o zgodę na publikację postu na stronach mediów społecznościowych Carrera, między innymi. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wówczas na podstawie Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 § 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Czy są inne dane oprócz nazwy użytkownika, które mogą być przeglądane przez innych członków?

 Ponieważ nasz system forum nie jest jeszcze sfinalizowany, nie możemy jeszcze odpowiedzieć na to pytanie w 100%. Z pewnością jednak pojawią się inne informacje, które mogą być przeglądane przez innych użytkowników, takie jak data przystąpienia, liczba postów, ewentualnie data urodzenia itp. Ostateczne informacje podamy w ciągu najbliższych kilku tygodni.

3.5 Płatność za członkostwo w klubie

W celu przetwarzania płatności korzystamy z usług usługodawcy Stripe Payments Europe Limited, irlandzkiej firmy z siedzibą pod adresem The One Building, Lower Grand Canal St, Dublin 2, Irlandia ("Stripe"). Wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do Stripe. W ramach korzystania ze Stripe dane osobowe mogą być przekazywane do Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080 w USA. W przypadku przekazania danych do Stripe Inc., odpowiedni poziom ochrony danych jest zagwarantowany przez zawarcie nowych tzw. standardowych klauzul ochrony danych UE. Więcej informacji na temat ochrony danych Stripe można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://stripe.com/de/privacy.

Ponadto należy zwrócić uwagę na odrębne przepisy dotyczące ochrony danych dla wybranych metod płatności.

Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

VISA: www.visaeurope.com

MasterCard: https://www.mastercard.de/de-de.html

3.6 Biuletyn Klubu
Jeśli

wyraziłeś wyraźną zgodę na otrzymywanie naszego newslettera klubowego, będziesz regularnie otrzymywać informacje o nowościach w klubie, sprzedaży nowych produktów itp. na podany przez Ciebie adres e-mail.

Aby ją otrzymać, wystarczy podać swój adres e-mail. Dodatkowe dobrowolne informacje o Tobie są wykorzystywane wyłącznie w celu spersonalizowania biuletynu dla Ciebie.  

Aby zarejestrować się do newslettera, korzystamy z tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której poprosimy Cię o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać lub otrzymywać biuletyn. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 24 godzin, Twoje informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po miesiącu

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO.

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Aby skorzystać z odwołania, na końcu każdego biuletynu znajduje się link. Alternatywnie możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres shop@carrera-toys.com.

W

związku z naszym newsletterem korzystamy z usługi Evalanche, obsługiwanej przez SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg ("Evalanche"). Evalanche to usługa, która może być wykorzystywana do organizowania i analizowania wysyłania biuletynów. Adres e-mail podany w celu zapisania się do newslettera będzie przechowywany na serwerach Evalanche.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą Evalanche umożliwiają nam analizę zachowania odbiorców newslettera za pomocą piksela śledzącego. Można między innymi przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera lub jak często klikano w który link w newsletterze. Aktywowaliśmy pseudonimizowane śledzenie w ustawieniach Evalanche, abyśmy nie mogli przypisać zebranych informacji do Twojej osoby. Więcej informacji na temat polityki prywatności Evalanche można znaleźć na stronie https://help.evalanche.cloud/hc/de/articles/360038742231-Dokumente-zum-Datenschutz-Datenmanagement oraz w polityce prywatności Evalanche: https://www.sc-networks.de/datenschutz/

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z wyżej wymienioną analizą jest Twoja zgoda, na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG na przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym oraz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO na nasze dalsze przetwarzanie danych. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie oddzielnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@carrera-toys.com.

Kiedy rejestrujesz się do newslettera, przechowujemy również Twój adres IP i czas rejestracji, aby móc wypełnić nasz obowiązek dokumentacyjny prawny. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 § 1 zdanie 1 lit. c RODO.

4. Przetwarzanie danych w celu projektowania strony internetowej w oparciu o potrzeby i śledzenia

Aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Ciebie jak najprzyjemniejsze, korzystamy z tak zwanych systemów śledzenia sieci. W tym celu zwykle wykorzystywane są pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwera internetowego do przeglądarki i przechowywane na dysku twardym komputera. Dzięki temu możemy rozpoznać urządzenie, z którego korzystasz podczas korzystania z naszego sklepu. W ten sposób możemy na przykład określić, czy jesteś zalogowany, masz aktywny koszyk i jaką zawartość zawiera koszyk. Sesyjne pliki cookie używane do korzystania ze sklepu są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojego urządzenia podczas następnej wizyty.

Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Możesz wyłączyć przechowywanie plików cookie w przeglądarce i mieć możliwość usunięcia ich z dysku twardego w dowolnym momencie. Możesz jednak również użyć przeglądarki, aby zapobiec ustawianiu tylko niektórych plików cookie (np. plików cookie stron trzecich), na przykład, jeśli chcesz zapobiec śledzeniu w sieci. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki. 

Zwracamy również uwagę, że możesz również zainstalować wtyczkę w przeglądarce, aby chronić swoją prywatność, co oferuje możliwość zapobiegania śledzeniu - np. AdBlock, Ghostery lub NoScript (proszę zwrócić uwagę na politykę prywatności odpowiedniego dostawcy wtyczki). 

Na koniec zwracamy uwagę, że jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Należy również pamiętać, że dezaktywacja może być konieczna dla każdej przeglądarki i dla każdego urządzenia. 

Szczegóły dotyczące plików cookie

używanych na stronie internetowej można znaleźć w banerze plików cookie, a także w poniższych postanowieniach. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych wynika z poniższych przepisów ust. 4.1. i nast. nie odbiegają od art. 6 – Ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na projektowaniu strony internetowej w oparciu o potrzeby. 

4.1 Zgoda na pliki cookie z Cookiebot

Aby móc zarządzać Twoją zgodą na korzystanie z narzędzi śledzących, korzystamy z technologii zgody na pliki cookie "Cookiebot". Dostawcą tej technologii jest Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania, strona internetowa: https://www.cookiebot.com/de/  ("Usercentrics")). W tym kontekście, oprócz danych dotyczących połączenia, udzielenie lub odmowa zgody lub cofnięcie zgody zostaną przekazane do Usercentrics. Aby móc dokonać odpowiedniego przypisania, Usercentrics ustawia również plik cookie w przeglądarce.

Cookiebot służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 § 1 zdanie 1 lit. c RODO.

4.2. Google Analytics Universal

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia śledzącego "Google Analytics". Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). To narzędzie do śledzenia pomaga nam uczynić stronę bardziej interesującą dla Ciebie i poprawić komfort użytkowania. Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane w pseudonimizowanych profilach użytkowników. W tym celu mogą być również wykorzystywane pliki cookie. Ponadto dane z różnych urządzeń, sesji i interakcji mogą być powiązane z tak zwanym "identyfikatorem użytkownika". Wygenerowane informacje są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zwracamy uwagę, że na naszej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o funkcję "anonymizeIp". W rezultacie Twój adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a dopiero potem przesłany na serwer Google w USA.

Skrócenie adresu IP stanowi dodatkowy środek zgodnie z art. 25 ust. 1 RODO w celu ochrony użytkowników, ale nie prowadzi do anonimowego przetwarzania danych. Na przykład podczas korzystania z Google Analytics oprócz adresu IP gromadzone są również inne dane dotyczące użytkowania, które należy oceniać jako dane osobowe, takie jak cechy identyfikacyjne poszczególnych użytkowników, które umożliwiają również powiązanie, na przykład, z istniejącym kontem Google.

W naszym imieniu Google wykorzysta otrzymane informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Pseudonimizowane profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej zgody.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie:

https://support.google.com/analytics/answer/2790010?hl=de 

Należy pamiętać, że Google ma również niezależny dostęp do danych zebranych za pośrednictwem Google Analytics i może również wykorzystywać te dane do własnych celów. Na przykład Google może powiązać te dane z innymi danymi o Tobie, takimi jak historia wyszukiwania, konto osobiste, dane o użytkowaniu z innych urządzeń i wszelkie inne dane, które Google posiada o Tobie.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest Państwa zgoda, na podstawie § 25 ust. 1 p. 1 TTDSG na przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym oraz art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a DSGVO na dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie. Należy pamiętać, że Google to firma z USA. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym istnieje ryzyko dla ochrony danych. Na przykład pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. Nowe standardowe klauzule ochrony danych UE zostały uzgodnione jako odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony podczas przekazywania danych.

4.3 Google Analytics 4

Nasza strona internetowa korzysta z narzędzia śledzącego "Google Analytics". Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, spółkę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem Irlandii z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwaną dalej "Google"). To narzędzie do śledzenia pomaga nam uczynić stronę bardziej interesującą dla Ciebie i poprawić komfort użytkowania. Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane w pseudonimizowanych profilach użytkowników. W tym celu mogą być również wykorzystywane pliki cookie. Ponadto dane z różnych urządzeń, sesji i interakcji mogą być powiązane z tak zwanym "identyfikatorem użytkownika". Wygenerowane informacje są zwykle najpierw wysyłane na serwer Google w UE.

Domyślnie Google zapewnia automatyczną anonimizację adresów IP użytkowników już na etapie zbierania danych użytkownika. Ponadto adresy IP nie są rejestrowane ani przechowywane przez Google. Skrócenie adresów IP nie oznacza jednak, że pełne przetwarzanie danych odbywa się anonimowo. Na przykład, gdy używany jest Google Analytics, gromadzone są dane o użytkowaniu, które mają być oceniane jako dane osobowe, takie jak identyfikacja cech poszczególnych użytkowników, które umożliwiają również powiązanie z istniejącym kontem Google.

W naszym imieniu Google wykorzysta informacje uzyskane za pośrednictwem Google Analytics do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Pseudonimizowane profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej zgody.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie:

https://support.google.com/analytics/answer/12017362

Należy pamiętać, że Google ma również niezależny dostęp do danych zebranych za pośrednictwem Google Analytics i może również wykorzystywać te dane do własnych celów. Na przykład Google może powiązać te dane z innymi danymi o Tobie, takimi jak historia wyszukiwania, konto osobiste, dane o użytkowaniu z innych urządzeń i wszelkie inne dane, które Google posiada o Tobie.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest Państwa zgoda, na podstawie § 25 ust. 1 p. 1 TTDSG na przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym oraz art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a DSGVO na dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie. Należy pamiętać, że Google to firma z USA. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym istnieje ryzyko dla ochrony danych. Na przykład pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. Nowe standardowe klauzule ochrony danych UE zostały uzgodnione jako odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony podczas przekazywania danych.

4.4. YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek YouTube, który jest obsługiwany przez Google. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron internetowych wyposażonych we wtyczkę YouTube i aktywnie klikniesz odpowiednie pole, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Podstawą prawną korzystania z YouTube jest Twoja zgoda, na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG na przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym oraz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie.   Należy pamiętać, że dostawca jest firmą z USA. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym istnieje ryzyko dla ochrony danych. Na przykład pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. Jeśli nadal chcesz wyrazić zgodę na korzystanie z tego narzędzia, możesz to zrobić za pomocą banera cookie.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

4.5. Menedżer tagów Google

Używamy Google Tag Manager "GTM". Dzięki tej usłudze Google tagami stron internetowych można zarządzać za pomocą interfejsu. Jednak GTM implementuje tylko tagi. W związku z tym nie są używane żadne pliki cookie. GTM uruchamia tylko inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane, ale GTM nie ma dostępu do tych danych. Dane są oceniane wyłącznie w odpowiednim narzędziu (zob. szczegółowo dane opisane w ust. 4 wymienione narzędzia). GTM gromadzi jednak Państwa adres IP, a także identyfikatory online (w tym identyfikatory plików cookie), które mogą być również przesyłane do Google w USA. Dodatkowe informacje na temat GTM można znaleźć w sekcji https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Podstawą prawną korzystania z OWS jest Twoja zgoda, na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG na przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym oraz art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a DSGVO na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie. Należy pamiętać, że dostawca jest firmą z USA. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym istnieje ryzyko dla ochrony danych. Na przykład pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. Nowe standardowe klauzule ochrony danych UE zostały uzgodnione jako odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony podczas przekazywania danych.

4.6. Weryfikacja adresu

Aby ograniczyć liczbę błędów związanych z dostarczaniem, korzystamy z interfejsu Google Address Validation API. Interfejs API sprawdzania poprawności adresu może służyć do określenia, czy wprowadzony adres odnosi się do rzeczywistej lokalizacji, czy zawiera błędy. W tym celu Państwa adres IP i treści wprowadzone w polu adresu zostaną przesłane do Google. Jeśli na przykład wprowadzony adres jest niekompletny, za pośrednictwem interfejsu API sprawdzania poprawności adresu zostanie wydane zalecenie korekty, które można zaakceptować. Alternatywnie zostaniesz poproszony o poprawienie wprowadzonego adresu.

Podstawą prawną korzystania z API do sprawdzania poprawności adresu jest Twoja zgoda, na podstawie § 25 ust. 1 p. 1 TTDSG na przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym oraz Art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a DSGVO na nasze dalsze przetwarzanie Twoich danych. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie. Należy pamiętać, że dostawca jest firmą z USA. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym istnieje ryzyko dla ochrony danych. Na przykład pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. Nowe standardowe klauzule ochrony danych UE zostały uzgodnione jako odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony podczas przekazywania danych.

4.7. AWIN

Zintegrowaliśmy "AWIN" na naszej stronie internetowej. AWIN to oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego firmy AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy. AWIN umożliwia zarejestrowanym dostawcom ("reklamodawcom") reklamowanie swoich towarów i usług online w ramach programów. W tym celu osoby zarejestrowane w AWIN (tzw. "wydawcy") udostępniają "reklamodawcom" swoją przestrzeń reklamową, np. strony internetowe. Jesteśmy zarejestrowani w AWIN jako "wydawca", tzn. udostępniamy "reklamodawcom" przestrzeń reklamową (poprzez linki) na naszej stronie internetowej.

W ramach swoich usług śledzenia AWIN przechowuje pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników, którzy odwiedzają lub korzystają ze stron internetowych lub innych ofert internetowych reklamodawców (np. podczas składania zamówienia online) w celu dokumentowania transakcji. Te pliki cookie służą wyłącznie do prawidłowego przypisania sukcesu nośnika reklamowego i odpowiedniego rozliczenia w sieci. W śledzących plikach cookie AWIN przechowywana jest indywidualna sekwencja cyfr, ale nie można jej przypisać do indywidualnego użytkownika, za pomocą którego dokumentowany jest program partnerski reklamodawcy, wydawcy i czas działania użytkownika (kliknięcie lub wyświetlenie). W ten sposób AWIN zbiera również informacje o urządzeniu końcowym, z którego wykonywane jest działanie, np. o systemie operacyjnym i przeglądarce.

Podstawą prawną korzystania z AWIN jest Twoja zgoda, na podstawie § 25 ust. 1 p. 1 TTDSG na przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym oraz art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a DSGVO na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez AWIN, zapoznaj się z polityką prywatności firmy: https://www.awin.com/de/rechtliches

4.8. Country.is

Aby móc przekierować użytkownika do odpowiedniego sklepu internetowego (np. sklepu internetowego w USA), używamy tak zwanej geolokalizacji "Country.is". Country.is to interfejs API geolokalizacji typu open source, który określa kraj użytkownika (i nic więcej) na podstawie jego adresu IP. Geolokalizacja oparta na protokole IP to mapowanie adresu IP lub adresu MAC na rzeczywistą lokalizację geograficzną komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu. Geolokalizacja to proces przypisywania adresów IP między innymi do kraju, regionu (miasta), szerokości i długości geograficznej, dostawcy usług internetowych i nazwy domeny. Na tej podstawie użytkownik jest automatycznie przekierowywany do sklepu internetowego, który lokalnie mu odpowiada.

4.9. Usługa Azure Content Delivery Network

Na naszej stronie internetowej korzystamy z "Azur Content Delivery Network" firmy Microsoft, usługi Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Lelampdstown, Dublin 18, Irlandia.

Dzięki Azur Content Delivery Network możemy skrócić czas ładowania i poprawić wydajność zawartości witryny o wysokiej przepustowości, dystrybuując żądania użytkowników i obsługując je bezpośrednio z serwerów firmy Microsoft. Uzyskując dostęp do zawartości witryny internetowej, użytkownik łączy się z serwerami firmy Microsoft, za pomocą których przesyłany jest adres IP użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika, ale także godzina i data wizyty na stronie internetowej. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych powyżej oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Azur Content Delivery Network. Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określony przez firmę Microsoft. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://azure.microsoft.com/de-de/support/legal/.

Podstawą prawną korzystania z Azur Content Delivery Network jest Twoja zgoda, na podstawie § 25 ust. 1 p. 1 TTDSG na przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym oraz Art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a DSGVO na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie. Należy pamiętać, że dostawca jest firmą z USA. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym istnieje ryzyko dla ochrony danych. Na przykład pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. Nowe standardowe klauzule ochrony danych UE zostały uzgodnione jako odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony podczas przekazywania danych.

4.10. Findologiczne

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Findologic GmbH, Jakob-Haringer-Str. 5a, 5020 Salzburg ("Findologic") w celu zapewnienia funkcji wyszukiwania naszych artykułów, a także nawigacji. W przypadku wyżej wymienionej usługi wykorzystywane są pliki cookie, a różne dane są przesyłane do Findologic. Obejmuje to w szczególności adres IP i dane przeglądarki użytkowników, a także powiązane dane behawioralne wynikające z zapytań. Z jednej strony pozwala nam to zoptymalizować zakupy dla naszych użytkowników, a z drugiej strony lepiej zrozumieć, które produkty najbardziej interesują naszych użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności Findologic można znaleźć na stronie: https://findologic.com/datenschutz/  

Podstawą prawną korzystania z Findologic jest Twoja zgoda, na podstawie § 25 ust. 1 p. 1 TTDSG na przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym oraz Art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a DSGVO na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie.

4.11. Piksel Facebooka

Tak zwany "meta-piksel" to niewidoczny meta-piksel zintegrowany na naszej stronie internetowej, który jest używany do analizy zachowania online każdego odwiedzającego witrynę przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Meta"). Meta Pixel umożliwia przesyłanie danych klientów, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail itp., do Facebooka i wzbogacanie ich o istniejące dane śledzenia. Umożliwia to zbieranie danych od użytkowników spoza Facebooka lub rejestrowanie użytkowników, którzy nie są zalogowani na Facebooku podczas odwiedzania strony internetowej. W rezultacie odwiedzający witrynę są śledzeni za pośrednictwem Meta, która celowo uniemożliwia przechowywanie plików cookie stron trzecich. Na przykład, jeśli dodasz pojazd do koszyka i anulujesz proces zakupu, Meta otrzyma tę informację. Następnie mamy możliwość zwrócenia się do Ciebie konkretnie na Facebooku z reklamą. Jednak Meta Pixel umożliwia również pozyskiwanie nowych klientów w ukierunkowany sposób i docieranie do nowych osób, które przypominają odwiedzających witrynę.

Oprócz nas za przetwarzanie danych odpowiada również sama Meta. Przetwarzanie danych przez Meta odbywa się zgodnie z polityką wykorzystania danych Meta. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach użytkowania danych Meta zasad użytkowania danych. Szczegółowe informacje i szczegóły na temat piksela Meta i jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Meta .

W związku z tym jesteśmy wspólnie z Meta odpowiedzialni w rozumieniu art. 26 RODO za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W takim przypadku użytkownik może zasadniczo dochodzić swoich praw (patrz punkt 11) zarówno przeciwko nam, jak i przeciwko Meta. Jednak Meta służy jako pierwszy punkt kontaktowy. Zawarliśmy umowę z Meta o wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych. Możesz je zobaczyć pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  

Podstawą prawną korzystania z Meta-Pixel jest Twoja zgoda, na podstawie § 25 ust. 1 p. 1 TTDSG na przechowywanie i dostęp do informacji w urządzeniu końcowym oraz Art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a DSGVO na nasze dalsze przetwarzanie Twoich danych. Wyrażasz zgodę za pośrednictwem naszego banera cookie. Należy pamiętać, że Meta jest firmą z USA. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym istnieje ryzyko dla ochrony danych. Na przykład pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania. W przypadku przekazywania danych do Meta Platforms Inc. w USA, nowe standardowe klauzule ochrony danych zostały uzgodnione między Meta Platforms Ireland Limited i Meta Platforms Inc.  

5. Linki do innych stron internetowych
Nasza strona internetowa

zawiera linki do innych stron internetowych, takich jak strona internetowa Carrera Club lub do sieci społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Strony te są obsługiwane częściowo przez nas, a częściowo przez strony trzecie. Jeśli klikniesz linki, informacje mogą zostać przekazane tym stronom trzecim w tym drugim przypadku. Cel i zakres gromadzenia danych przez strony internetowe stron trzecich, a także dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tam danych, a także Twoje prawa w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, można znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych operatorów.

6. Przekazywanie danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim lub innym odbiorcom tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usług, jeśli wyraziłeś na to zgodę, jeśli istnieje obowiązek prawny lub jeśli przekazanie danych jest dozwolone na podstawie innej podstawy prawnej. Dane są przekazywane na przykład odpowiedniemu dostawcy usług płatniczych lub spedycyjnych, dostawcom usług w zakresie świadczenia usług marketingowych (np. marketingu e-mailowego), dostawcom usług technicznych lub - w przypadku transakcji korporacyjnej - zainteresowanym stronom / nabywcom itp. W razie potrzeby zawarliśmy umowy z odbiorcami Twoich danych dotyczące przetwarzania zamówień zgodnie z art. 28 RODO.

Należy również zwrócić uwagę na odrębne przepisy dotyczące ochrony danych metody płatności.

Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

VISA: www.visaeurope.com

MasterCard: https://www.mastercard.de/de-de.html

Stripe: https://stripe.com/de/privacy

7. Wystąpienia w mediach społecznościowych
7.1. Przetwarzanie danych przez Carrera i podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Xing i Instagram) ma na celu informowanie Cię o Carrera, a także o nowych osiągnięciach, usługach i produktach od nas. W zależności od oferty danego dostawcy masz możliwość, na przykład, różnych interakcji (komentarzy, rekomendacji itp.), Np. w związku z naszą obecnością w mediach społecznościowych. Interakcja z użytkownikiem jest dla nas ważnym kryterium w celu prowadzenia marketingu ukierunkowanego. Na przykład możemy określić, które posty są czytane preferencyjnie. W związku z tym wykorzystujemy również statystyki określone przez dostawców w tym zakresie do naszych własnych celów. Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkowników, podstawą prawną jest Art. 6 – Ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega wówczas w szczególności na ukierunkowanej informacji/reklamie. Dostawcy osobno poinformują Cię o podstawie prawnej, na podstawie której dostawcy przetwarzają Twoje dane do własnych celów.

7.2. Wspólna odpowiedzialność

W indywidualnych przypadkach ponosimy wspólną odpowiedzialność z dostawcami mediów społecznościowych za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W takim przypadku możesz dochodzić swoich praw (patrz sekcja 11) zarówno przeciwko nam, jak i przeciwko .dem dostawcy mediów społecznościowych. Jednak pierwszym punktem kontaktowym jest dostawca mediów społecznościowych.

Zawarliśmy umowę z Meta (dawniej Facebook) o wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to przetwarzania tak zwanych "danych insight". Są to statystyki stron, w szczególności dotyczące interakcji użytkowników Facebooka. Szczegóły danych aplikacji Insights można znaleźć tutaj. Możesz zobaczyć naszą umowę z Meta pod następującym adresem link.

Należy pamiętać, że Meta przetwarza również Twoje dane poza UE/EOG. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w USA nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych, a tym samym istnieje ryzyko dla ochrony danych. Na przykład pod pewnymi warunkami Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i monitorowania.

W odniesieniu do okresu przechowywania danych przetwarzanych przez nas do naszych własnych celów, odsyłamy do naszych wyjaśnień w ust. 9. We wszystkich innych aspektach należy zwrócić uwagę na przepisy o ochronie danych danego dostawcy mediów społecznościowych.

8. Przekazywanie danych do krajów spoza UE

W zakresie niezbędnym do naszych celów przekazujemy również Twoje dane odbiorcom spoza UE, jeśli 9. Okres przechowywania danych osobowych / kryteria określania czasu trwania

W ramach wymogów prawnych masz ogólne prawo do

 

 • potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane przez Carrera,
 • informacje o tych danych i okolicznościach przetwarzania,
 • Korekta, jeśli dane te są nieprawidłowe,
 • usunięcia, o ile nie ma uzasadnienia dla przetwarzania i nie ma obowiązku jego przechowywania,
 • ograniczenia przetwarzania w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa,
 • Sprzeciw w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f. RODO oraz
 • Przekazywanie Twoich danych osobowych – jeśli je przekazałeś – Tobie lub stronie trzeciej w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

 

O ile przetwarzanie Twoich danych osobowych

odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie, w wyniku czego przetwarzanie Twoich danych osobowych staje się niedopuszczalne w przyszłości. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Prosimy o przesłanie konkretnej prośby na piśmie lub pocztą elektroniczną do naszego inspektora ochrony danych, wyraźnie identyfikując się:

krupna LEGAL

Dr Karsten Krupna
Kolejka linowa Drehbahn 7
20354 Hamburg

e-mail: datenschutz@carrera-toys.com

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane we wspólnej odpowiedzialności ze stronami trzecimi w rozumieniu art. 26 RODO, strona trzecia jest centralnie odpowiedzialna za wykonywanie wszystkich praw osób, których dane dotyczą. Masz jednak prawo dochodzić swoich praw wobec nas.

Na koniec chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Austriacki Urząd Ochrony Danych, Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń, dsb@dsb.gv.at).