We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
Fallback Image
  Opis produktu
  Prze?yj bezprzewodow? przyjemno?? wy?cigu gwarantowan? wy??cznie przez Carrera DIGITAL 124 i Carrera DIGITAL 132 z nowym Carrera 2,4 GHz WIRELESS+.

  Przegl?d wszystkich zalet Carrera Wireless+:

  technologia radiowa 2,4 GHz WIRELESS+
  do 6 kierowców
  ultralekki, bezprzewodowy regulator r?czny
  bezpo?rednie pod??czenie ?adowarki do toru wy?cigowego Carrera
  zasi?g wynosz?cy do 15 m
  bezzak?óceniowe i niezale?ne od cz?stotliwo?ci u?ytkowanie dzi?ki przewodnictwu hoppingowemu
  mo?liwo?? nieprzerwanej 8 godzinnej zabawy
  zasilanie akumulatorem litowo – polimerowym olymer power pack


  Zawarto?? opakowania:

  2 2.4 GHz WIRELESS+ Speed Controller
  1 2.4 GHz WIRELESS+ Receiver
  1 2.4 GHz WIRELESS+ double charging station
  1 Adapter Unit
  1 Shoulder complement
  1 End sections outside shoulder (left/right)
  Lithium-polymer battery
  instructions
   Fallback Image
   Akumulator
   Fallback Image
   8+
  Może być używany do
  Pliki do pobrania
Pieczęć aprobaty CEce