We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
  Opis produktu
  Prze?yj bezprzewodow? przyjemno?? wy?cigu gwarantowan? wy??cznie przez Carrera DIGITAL 124 i Carrera DIGITAL 132 z nowym Carrera 2,4 GHz WIRELESS+.

  Przegl?d wszystkich zalet Carrera Wireless+:

  technologia radiowa 2,4 GHz WIRELESS+
  do 6 kierowców
  ultralekki, bezprzewodowy regulator r?czny
  bezpo?rednie pod??czenie ?adowarki do toru wy?cigowego Carrera
  zasi?g wynosz?cy do 15 m
  bezzak?óceniowe i niezale?ne od cz?stotliwo?ci u?ytkowanie dzi?ki przewodnictwu hoppingowemu
  mo?liwo?? nieprzerwanej 8 godzinnej zabawy
  zasilanie akumulatorem litowo – polimerowym olymer power pack


  Zawarto?? opakowania:

  1 2.4 GHz WIRELESS+ Speed controller
  1 Exchange button
  Lithium-polymer battery
  instructions
   Akumulator
   8+
  Pliki do pobrania
Pieczęć aprobaty CEce