We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
  Opis produktu
  Wolno?? na torze – z 2.4 GHz WIRELESS+

  WIRELESS+ technologia bezprzewodowa jest teraz równie? dost?pna w systemie Carrera Evolusion. Z nowoczesn? technologi? fal radiowych twoje samochody mog? je?dzi? niezale?nie od cz?stotliwo?ci, precyzyjnie i bez trudno?ci po torach Carrera Evolusion.

  Sekcja ??cz?ca z torem 2.4 GHz WIRELESS+ oraz odbiornik to stacja dokuj?ca toru. W pe?ni na?adowana bateria pozwala na 8 godzin zabawy bez przerw lub do 90 godzin w trybie spoczynku.

  Radio odbiornik 2.4 GHz Wireless+ dla Carrera Evolusion ma zasi?g do 15 m. Z bezprzewodowym kontrolerem mo?esz si? ?ciga? na ka?dym torze Evolusion.

  Zawarto??:

  2x 2.4 GHz WIRELESS+ kontroler pr?dko?ci Evolusion
  1x WIRELESS+ Evolution sekcja ??cz?ca z torem, zawieraj?ca ?adowarki
  1 zako?czenie zewn?trzne okr?g?e (prawe/lewe)
  Bateria litowo-polimerowa
  Instrukcja
   Akumulator
   8+
  Pliki do pobrania
Pieczęć aprobaty CEce