We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
  Opis produktu
  Nowoczesne elementy dekoracji toru!

  Modu?owy system budynków oferuje niezliczone mo?liwo?ci ich kombinacji, monta?u i rozbudowy. System ten sk?ada si? z plastikowych, ?atwych w monta?u elementów wraz z naklejkami do dekoracji budynków!

  Stacja Pit Stop sk?ada si? z podwójnego gara?u wraz z balustrad?.
  Wymiary: 20,5 x 11 x 22 cm (wysoko?? x szeroko?? x g??boko??)
   8+
  Pliki do pobrania
Pieczęć aprobaty CEce