We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
  Opis produktu

  NOWO??! Mo?liwo?? bezpo?redniego pod??czenia z Control Unit (nie potrzeba ?adnych dodatkowych szyn)
  NOWO??! Mo?liwo?? pomiaru czasu równie? przy Pit Lane (do u?ycia tylko z elementem Pit Lane 30356)
  NOWO??! Na wy?wietlaczu pokazana jest aktualna pozycja w wy?cigu
  NOWO??! Pod?wietlony wy?wietlacz daje mo?liwo?? lepszego odczytywania informacji.
  Mo?liwo?? odczytania pozycji w wy?cigu, najszybciej przejechanego okr??enia, czasu ko?cowego jak i porównania czasu z prowadz?cym pojazdem
  Pomiar czasu a? do 6 pojazdów z dok?adno?ci? do 1/1000 sekundy.
  Funkcja samochodów treningowych i wy?cigowych
  Funkcja samochodów wy?cigowych podzielona na okr??enia i czas przejazdu
  Wy?cig mo?liwy od 0 do 9999 okr??e?
  Czas przejazdu od 00:00’01’’ do 99:59’59’’
   Z dźwiękiem
   8+
  Pliki do pobrania
Pieczęć aprobaty CEce