We have noticed that you are shopping from the USWould you like to switch to our US Shopping experience?
Fallback Image
  Opis produktu

  Wy?wietla czasy do 1/100 sekundy
  Nadaje si? do u?ycia z wszystkimi liniami wy?cigowych produktów Carrery
  Mo?liwo?? zw??ania / rozszerzania w zale?no?ci od szeroko?ci toru
  Do tras dwutorowych
  Rozpoznawanie samochodów za pomoc? podczerwieni
  Rozpi?to?? czasów: 1 s ? 99 min.
  Ilo?? okr??e? od 1 do 999
  ?wiat?a i odg?osy na starcie
  Funkcja falstartu
  Zestaw nie zawiera baterii
   Fallback Image
   Z dźwiękiem
   Fallback Image
   highlights.batterie-aa
   Fallback Image
   8+
  Może być używany do
  Pliki do pobrania
Pieczęć aprobaty CEce